Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LEERLINGEN DE IEME HELPEN MET AANPLANTEN

img

Leerlingen De Ieme helpen met aanplanten
De werkzaamheden betreffende de pilot op het Lavasveld, Hysopveld en Tijmveld naderen hun voltooiing. Nadat het werk aan de verhardingen (straat, parkeerplekken, trottoir en aanleg nieuwe perkjes) was afgerond, is de aannemer begonnen met het planten van nieuwe bomen en struiken. Op maandag 17 en dinsdag 18 februari zijn de nieuwe bomen en struiken aangeleverd en kon met het planten worden begonnen. Op donderdag 20 februari zijn bomen en struiken aan het Lavasveld geplant met behulp van leerlingen van basisschool De Ieme.
Een prachtig initiatief van de aannemer en de gemeente om de leerlingen hierbij te betrekken. Bij de aanvang van deze pilot was er al sprake van dat de aannemer de
leerlingen van de school op de hoogte zou houden: informeren over de werkzaamheden en over de mogelijke gevaren die dat met zich mee zouden kunnen brengen.
Op 20 februari zijn twee groepen van tien leerlingen aanwezig geweest, zij hebben hun aandeel gehad bij het planten. Zij hadden hiervoor oranje hesjes ontvangen en waren voorzien van een schop. Voordat het zover was is door de aannemer en de gemeente uitleg gegeven over het planten; het waarom, de groei van bomen, de lucht voor de wortels etc. Vervolgens werd de eerste boom (magnolia) aangevoerd en kon het planten beginnen.