Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Disclaimer voor www.wijkraaddebunders.nl

Stichting wijkplatform De Bunders, hierna te noemen Wijkraad De Bunders, verleent u hierbij toegang tot de webiste www.wijkraaddebunders.nl (hierna te noemen: de website) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen (hierna te noemen: de inhoud) voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Wijkraad De Bunders behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dat daaromtrent mededelingen hoeven te worden gedaan.

Beperkte aansprakelijkheid

Wijkraad De Bunders spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden inhoud wordt gepubliceerd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wijkraad De Bunders nimmer aansprakelijk worden gehouden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wijkraad De Bunders en haar licentiegevers.

Kopiëren en verspreiden (alsmede iedere andere vorm van gebruik) van de op de website gepubliceerde inhoud is slechts met bronvermelding toegestaan

Overig

Wijkraad De Bunders behoudt het recht om de disclaimer te wijzigen.