Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kijk in mijn wijk in De Laren

Op 5 november aanstaande is in De Bunders, deelwijk De Laren ‘Kijk in mijn wijk’, onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad, in samenwerking met leden van Wijkraad De Bunders.

Woon je in de Laren? Kom dan om 13 uur naar De Spil. Daar praten we met Lianda de Vos, buurtadviseur, wethouder Rik Compagne en mensen van groenbeheer, Ons Welzijn, Wonen, Welzijn en Zorg, plus onze wijkagent en boa.
Onderwerpen kunnen zijn: verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. De buurtadviseur of één van de andere deskundigen kan aandachtspunten toelichten en vragen beantwoorden. Informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud is nuttig! Eventueel kunnen tijdens de Kijk in mijn wijk afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.
Als bewoner van De Laren kan je ook aandachtspunten aandragen. Kun je niet aanwezig zijn, doe dat dan per mail (secretaris@wijkraaddebunders.nl)

Na de bijeenkomst in De Spil gaan we nog even de wijk in.

Nogmaals: Inbreng is welkom
Bewoners van De Laren zijn zeer welkom om aanwezig te zijn. Ben u niet in de gelegenheid, maar hebt u wel aandachtspunten? Mail deze dan zo snel mogelijk naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

KIJK IN MIJN WIJK DE LAREN
Datum 5 november 2022
Aanvang 13 uur.
Verzamelen in De Spil.
Bewoners van De Laren kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.