Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Actief wijkraad team zoekt nieuwe leden

Wijkraad De Bunders heeft als doelstelling het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en te voorkomen dat de wijk achteruit gaat. We staan met beide benen in de wijk, tussen de bewoners; luisteren, denken mee en adviseren. De Wijkraad praat en overlegt met bewoners en bewonersgroepen, binnen De Bunders aanwezige verenigingen en instellingen, neemt zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners. Vertegenwoordigers uit alle deelwijken, zijnde De Donken, De Laren, De Weiden en De Velden, zijn lid van het wijkraadteam en zijn de schakel tussen de bewoners en onder andere Gemeente Meierijstad.

De Wijkraad zoekt dringend nieuwe leden. Is dat iets voor jou?
Leden van de wijkraad zijn actief in hun deelwijk, of kiezen er voor om behulpzaam te zijn bij een speciaal project. Je kunt je dus ontplooien in jouw interessegebied. Denk niet te snel: dit is niks voor mij… Er zijn binnen De Wijkraad verschillende manieren om je als vrijwilliger nuttig te maken, samen kijken we wat jou het beste past.

Deelwijk De Velden
Afgelopen jaar hebben we door verschillende omstandigheden afscheid genomen van de leden uit Deelwijk De Velden. Vorige week werd Jacques van Dijk nog verlaat bedankt voor zijn tomeloze inzet gedurende vele jaren. Op dit moment hebben we geen vertegenwoordigers uit De Velden in de Wijkraad. Draag jij je wijk een warm hart toe? Wil je meedenken over bijvoorbeeld het openbare groen, veiligheid of de speeltuintjes? Meld je dan aan!

Afscheid van Jacques van Dijk

Projecten
Tot nu toe hebben we een aantal mooie projecten afgerond, zoals bijvoorbeeld het (mede) realiseren van de Skatebaan en Multicourt in het Bunderspark en het project Spoordijk.
Speerpunten voor de toekomst zijn onder andere het uitwerken van het project ‘Bunders, de gezonde, groene wijk’ en het meedenken over het afkoppelen van het regenwater van de riolering. Ook denken we actief mee hoe de overlast bij het winkelcentrum De Bunders in te perken en een oplossing te vinden voor de vernielingen op de spoordijk. Heb jij affiniteit met de projecten of één van bovenstaande onderwerpen? Dan kan jij je steentje bijdragen!

Geïnteresseerd? Of woont er iemand in jouw naaste omgeving die geschikt lijkt? Laat het ons weten!

Mail naar : info@wijkraaddebunders.nl Dan nemen we contact op om een en ander door te spreken en ander toe te lichten