Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

privacy-cookies

Hoe gaat Wijkraad De Bunders om met uw privacy en met gebruik van cookies?

PRIVACY

Privacyverklaring Wijkraad de Bunders

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijkraad de Bunders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u betrokken bent bij (de activiteiten van) onze organisatie of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• e-mailadres

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Bijhouden contactgegevens vrijwilligers
• Het versturen van nieuwsberichten
• Bijhouden deelnemerslijst activiteiten

Cookies
Op de website van Wijkraad De Bunders worden 3 soorten cookies gebruikt.
•Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de site van Wijkraad De Bunders niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
•Social media cookies
Deze cookies maken het mogelijk om meteen een artikel te delen via social media als je daarop ingelogd bent. Wijkraad De Bunders gebruikt hiervoor de volgende cookies: Add2Any voor het delen van onze pagina’s
•Analytics cookies
Wijkraad De Bunders werkt met statistiektools en gebruikt cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina’s lezen etcetera. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Wijkraad De Bunders gebruikt hiervoor de cookies van Google Analytics
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wijkraad de Bunders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wijkraad de Bunders verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wijkraad de Bunders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om Wijkraad de Bunders een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

Beveiliging persoonsgegevens
De wijkraad treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@wijkraaddebunders.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Wijkraad de Bunders. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

De social media knop op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerk Facebook. Indien u op deze knop klikt worden de persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van Facebook om te zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging van het privacy beleid
Wijkraad de Bunders past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Wijkraad de Bunders raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Wijkraad de Bunders er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wijkraad wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
E-mail: secretaris@wijkraaddebunders.nl
Adres: Wijkgebouw de Spil, De Bunders 5, 5467 JZ Veghel

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

COOKIES

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Daarnaast stelt de wet verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik van de meeste cookies.

Op dit moment is er helaas nog géén richtlijn die duidelijk aangeeft hóe websites zich aan de nieuwe cookiewet moeten houden. We hebben daarnaast tijd nodig om de wet goed en gebruiksvriendelijk te implementeren en zijn bezig met het zoeken naar een geschikte technische oplossing. Daarom is het momenteel nog niet mogelijk om op onze site toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies.

Op deze pagina vertellen we je graag wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we je over de manier waarop Wijkraad De Bunders omgaat met cookies en leggen we uit hoe je ze eventueel toch kunt uitschakelen.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door je browser worden opgeslagen op je computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Wijkraad De Bunders maakt gebruik van cookies.

Sommige cookies worden door Wijkraad De Bunders gezet (first party cookies), andere door partijen waarvan er content op Wijkraad De Bunders getoond wordt of waarvan wij gebruik maken (bijv. analytics) (third party cookies).

COOKIES OP ONZE WEBSITE

Op de website van Wijkraad De Bunders worden 3 soorten cookies gebruikt.

  • Strikt noodzakelijke cookies
    Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de site van Wijkraad De Bunders niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
  • Social media cookies
    Deze cookies maken het mogelijk om meteen een artikel te delen via social media als je daarop ingelogd bent. Wijkraad De Bunders gebruikt hiervoor de volgende cookies: Add2Any voor het delen van onze pagina’s
  • Analytics cookies
    Wijkraad De Bunders werkt met statistiektools en gebruikt cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina’s lezen etcetera. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Wijkraad De Bunders gebruikt hiervoor de cookies van Google Analytics

COOKIES UITZETTEN

Mocht je geen cookies willen installeren, dan kun je dit in je browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser:

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

LET OP!

Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van de website van Wijkraad De Bunders gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

EXTERNE DIENSTVERLENERS EN ANDERE SITES

Indien je via de website van Wijkraad De Bunders terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.