Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Veel gestelde vragen

De doelstelling van de Wijkraad De Bunders is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en om te voorkomen dat de wijk achteruit gaat. Wijkraad De Bunders staat met beide benen in de wijk, tussen de bewoners; luistert, denkt mee en adviseert. De Wijkraad praat en overlegt met bewoners of neemt zelf het voortouw. De leden van de Wijkraad zijn de schakel tussen de bewoners en onder ander de Gemeente Meierijstad. 

Mocht je belangstelling hebben om deel uit te maken van het wijkraadteam of wil je behulpzaam zijn bij een specifiek project, neem dan contact op met ons via de mail: secretaris@wijkraaddebunders.nl. De Wijkraad heeft dringend behoefte aan meer leden!

Voor conflicten met buren neemt u contact op met de buurtbemiddeling van de Gemeente Meierijstad via mail: buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl . Mocht de Wijkraad iets kunnen betekenen in een kwestie, dan loopt dit via de buurtbemiddeling.
De Wijkraad heeft op zeer regelmatige basis contact met de buurtadviseur van de Gemeente Meierijstad voor Wijk De Bunders. Hier kan de Wijkraad bepaalde kwesties aankaarten en van Gemeentekant kunnen er ook vragen of verzoeken komen.