Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Welkom bij Wijkraad De Bunders

De doelstelling van de Wijkraad De Bunders is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en om te voorkomen dat de wijk achteruit gaat. Wijkraad De Bunders staat met beide benen in de wijk, tussen de bewoners; luistert, denkt mee en adviseert. De Wijkraad praat en overlegt met bewoners en bewonersgroepen, binnen De Bunders aanwezige verenigingen en instellingen, neemt zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners.
Vertegenwoordigers uit alle deelwijken, zijnde De Donken, De Laren, De Weiden en De Velden, zijn lid van het Wijkraadteam en zijn de schakel tussen de bewoners en onder ander Gemeente Meierijstad.