Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bunders

Afscheid

Jaarlijks worden de vrijwilligers van Wijkraad De Bunders getrakteerd op een etentje, als dank voor hun inzet. Op deze avond is er tijd voor persoonlijke gesprekken, wat de band versterkt.

Deze keer namen we afscheid van een zéer gewaardeerd wijkraadlid, Arie Dijkhuizen. Arie was heel lang bij de wijkraad betrokken, ook een tijd als voorzitter. Hij zette zich overal voor in. Fietspaden, snelfietsroute, wandelroute, en veel meer. Hij nam actief deel aan de ‘Kijk in mijn wijk’ waar samen met de gemeente en bewoners een rondgang door deelwijk De Velden werd gemaakt. Arie ging voor harmonie, hij was serieus en gedreven, actief en strijdbaar. Waar mogelijk was hij even burgerlijk ongehoorzaam.
Arie leverde vele bijdragen in woord en beeld voor website en jaarverslag. Door zijn brede kennis was hij een prima vraagbaak voor beginnende wijkraadleden. Wij zullen hem node missen. Hij werd in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen en een cadeaubon.

Helaas moesten we eind 2022 van nog twee wijkraadleden afscheid nemen, Jacques van Dijk en Mary Otjens. Zij konden op deze avond niet aanwezig zijn en worden op een ander moment bedankt voor hun inzet.

OPROEP NIEUWE LEDEN
Wijkraad de Bunders is dringend op zoek naar nieuwe leden!! Met name in deelwijk De Velden.
Draag jij jouw woonomgeving een warm hart toe en wil je je daar voor inzetten?
Mail dan naar secretaris@wijkraaddebunders.nl Wij nemen dan snel contact met je op.

Mogelijk overlast van gevechtsvliegtuigen

Van maandag 2 t/m vrijdag 20 januari 2023 beoefenen gevechtsvliegtuigen van Vliegbasis Volkel de Basic Fighter Maneuvres (BFM). Hierbij vechten twee of meerdere gevechtsvliegtuigen tegelijkertijd met elkaar. Dat gebeurt hoog in de lucht in gecontroleerd militair oefengebied.
Voor deze periode zijn tankvliegtuigen aangevraagd om de gevechtsvliegtuigen op te wachten boven de Noordzee en bij te tanken voor, tijdens en na hun BFM-training. Tankvliegtuigen zijn schaars en niet altijd beschikbaar waardoor de gevechtsvliegtuigen hun training ook boven land uit te voeren. Daarvoor is een militair oefengebied boven Noord-Brabant en Vliegbasis Volkel aangewezen, de zogenaamde TMA-D en TRA-12.
Bij het beoefenen van de Basis Fighter Maneuvres (BFM) wordt het uiterste gevraagd van onze vliegers en hun toestel. Tijdens het tactische luchtgevecht worden zeer korte bochten gedraaid om in de ideale positie achter de tegenstander te kunnen komen. Hierbij komt veel kinetische energie en G-kracht op mens en machine te staan. Daarom vliegt een F-16 tijdens deze training zo licht (clean) mogelijk en zonder de twee externe brandstoftanks die normaal gesproken onder de vleugels hangen. Dat is de reden dat onze F-16’s getankt moeten worden boven de Noordzee omdat ze anders na aankomst al snel weer terug moeten keren.

Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen

Ervaart u overlast?
Klachten kunnen worden ingediend via http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder

Wijkraad De Bunders aanwezig op vrijwilligersmarkt

In deze tijd waarin het lastiger blijkt om nieuwe vrijwilligers organiseren de Vrijwilligerspunten van ONS Welzijn en Welzijn De Meierij een vrijwilligersmarkt. Ook wijkraad De Bunders is dringend op zoek naar mensen die ons team komen versterken. Wij zullen daarom op deze vrijwilligersmarkt aanwezig zijn, donderdag 24 november (11.00 – 13.00 uur) in Wijkgebouw de Spil in Veghel.

Ben je benieuwd wat een Wijkraad zoal doet en hoe jij daar in kan passen, kom dan naar de Spil voor een gesprek!

Er zullen ook andere vrijwilligersorganisaties aanwezig zijn. Iedereen met belangstelling voor vrijwilligerswerk wordt uitgenodigd de vrijwilligersmarkt te bezoeken. Mensen die zich graag willen oriënteren op welke mogelijkheden er zijn, studenten die op zoek zijn naar ervaringsplaatsen van enkele uurtjes per week, mensen die gewoon graag iets voor anderen willen betekenen maar niet weten waar ze terecht kunnen, of mensen zonder werk die door middel van vrijwilligerswerk (werk)ervaring willen opdoen en zo een eerste stap zetten.

Wat: Vrijwilligersmarkt
Waar: De Spil
Wanneer: Donderdag 24 november
Hoe laat: 11 – 13 uur

Leerzame Kijk in mijn wijk

‘Kunnen hier meer parkeerplaatsen gerealiseerd?’
‘Kan die grote boom hier weg?’
‘De bocht in dit pad is zo krap, ik kan de bocht met mijn scootmobiel niet halen.’
‘kijk eens naar het fietspad vanaf de Beverweide richting park. Een gevaarlijke situatie.’

Onder andere deze vragen van inwoners kwamen aan bod tijdens de Kijk in mijn Wijk De Donken en De Weiden afgelopen zaterdag 8 oktober. En nog veel meer aandachtspunten passeerden de revue: Wat doen jullie aan de overlast van de jeugd rond Winkelcentrum De Bunders? Hoe vaak moet het overhangend groen in het tunneltje verwijderd? Wanneer worden er bomen teruggeplaatst op de Veulenweide? Komt de glijbaan nog terug in het speeltuintje bij Herteweide/Otterweide?

Naast Lianda de Vos, buurtadviseur, waren aanwezig wethouder Rik Compagne en mensen van groenbeheer, wonen/welzijn en zorg, Ons welzijn plus onze wijkagent en wijkboa. Zo kregen we op sommige vragen meteen antwoord. Zoals dat op een woonerf uitsluitend geparkeerd mag worden op de aangegeven plekken.
Goed om te weten dat de overlast van de jeugd een ieders aandacht heeft. Maar er is niet per direct een oplossing. Bij overlast van bomen of groen speelt altijd het algemeen belang versus individueel belang. Niemand heeft graag een auto vol vogelpoep. Maar groen is belangrijk! Als we gezond verder willen leven, moeten we zuinig zijn op ons groen.
Het overhangend groen in het tunneltje strekte zich uit over het trottoir. Dan moet er eerder actie worden ondernomen, want een trottoir moet ‘schoon, veilig en heel’ zijn.

Sommige punten worden intern bij de gemeente verder bekeken. De uitkomst zullen we op een later moment melden.

MijnGemeente app
Heeft u in de tussentijd punten die aandacht behoeven? Meld ze via MijnGemeente app. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

*Locatie: met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door.
*Foto: u kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo sneller en beter reageren op meldingen over de woonomgeving.

WIJKRAAD DE BUNDERS ZOEKT LEDEN!

Wil je ook helpen om jouw wijk leefbaar te houden? Wijkraad De Bunders zoekt nieuwe leden.
Leden van de wijkraad zijn actief in hun deelwijk, of kiezen er voor om behulpzaam te zijn bij een speciaal project. Je kunt je dus ontplooien in jouw interessegebied. Geef de Wijkraad een stem!

De doelstelling van de wijkraad is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en voorkomen dat de wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid, fietsroutes, parkeren, groen- en speelvoorzieningen, overlast, zwerfafval, etcetera. Tevens wordt in elke deelwijk jaarlijks een ‘Kijk in mijn wijk’ georganiseerd.

Denk niet te snel: dit is niks voor mij… Er zijn binnen De Wijkraad verschillende manieren om je als vrijwilliger nuttig te maken, samen kijken we wat jou het beste past.

Geïnteresseerd of wil je meer info? Stuur een mailtje naar info@wijkraaddebunders.nl met je naam en telefoonnummer. We bellen je dan zo spoedig mogelijk om een en ander toe te lichten.

Verbeterpunten Langedonk

Verbeterpunten Langedonk

De Langedonk is in het voorjaar van 2022 heringericht. Op 12 mei 2022 heeft de verkeersschouw plaatsgevonden. Daarbij waren een tweetal wijkraadleden – uiteraard – aanwezig. Tijdens de schouw zijn een aantal verbeterpunten aangemerkt, zoals onder andere een laad- en losplaats bij Torendael en opstelplaatsen voor kliko’s.
In juli zijn de verbeterpunten uitgevoerd.

Uitbundige Bunders, De Wijkraad Presenteert!

Hoe presenteren we ons jaarverslag aan de bewoners van onze wijk? Hoe brengen we voor het voetlicht wat we zoal doen? Na wat brainstormen werd het idee geboren een openbare inloopavond te houden. Onder de naam ’Uitbundige Bunders’ werd die op 12 mei jongstleden in de accommodatie van Natuurtuin ’t Bundertje gehouden. En dat werd een succes. De opkomst was geweldig, we kwamen stoelen te kort!!

Aan de hand van een PowerPoint-presentatie presenteerde secretaris Suzan Vos ons Jaarverslag 2021. Ook was er ruimte om vragen te stellen.
Om de avond een afwisselend karakter te geven, hadden we ook aan anderen uit onze wijk de kans geboden te laten zien wat ze doen. Christ Raaijmakers, lid van Werkgroep Spoordijk, vertelde over het werk op de Spoordijk en zijn prachtige foto’s ontlokten menig ahh en ohh.
Daniëlle Walraven gaf inkijk in het werk in en om Natuurtuin ’t Bundertje.

De algemene conclusie is dat het een leuke avond was met een positieve stemming. De Wijkraad heeft zich goed kunnen presenteren. De ‘groene’ bijdragen van Christ en Daniëlle zijn bij het publiek goed in de smaak gevallen. Informatie, betrokkenheid van bewoners en het nuttige met het aangename kwam heel goed tot zijn recht.
Een van de bewoners verwoordde het zo: ‘ Een gezellige avond. Voelde me vrij om vragen te stellen. Fijn om op informele manier met wijkraad en gemeente in gesprek te zijn. Informatief en nuttig.’
Voorzitter van de Wijkraad, Janny Engelmoer zei: ‘Wij van de wijkraad vonden het een groot succes. Een goede opkomst, prettige sfeer, hapje en drankje viel in de smaak. Wijkraad heeft goed laten zien dat we nuttig zijn, toegevoegde waarde hebben en dat we ook een leuke club zijn die bestaat uit betrokken en actieve vrijwilligers die zich inzetten voor De Bunders.’

Kortom : Voor herhaling vatbaar.

Vervolg Bunders, een gezonde wijk

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête ‘Bunders, een gezonde wijk’ is inmiddels een aantal adviezen opgesteld. Een kleine greep daaruit: creëren van nieuwe wandel- en fietsroutes; het creëren van een combinatie van een beweegtuin, outdoor fitnessplek en trimparcourstoestellen voor verschillende leeftijden. Verder kwam er vragen om vaker hondenpoep en afval verwijderen in het Bunderspark, de mogelijkheid te onderzoeken het Bunderspark beter te verlichten en inwoners meer en beter informeren over sport- en beweegmogelijkheden en gezonde leefstijl.
Niet of weinig gebruikte speelplekken zullen worden samengevoegd tot grotere speelplekken op centrale plekken.
De eerste gesprekken met de gemeente over deze adviezen zijn gevoerd en een plan van aanpak is in de maak. Als u behoefte hebt om mee te denken, schroom niet om ons te benaderen. Wellicht vindt u het leuk om een wandelroute uit te stippelen of ziet u mogelijkheden om een beweegactiviteit te leiden, meld het ons!

Bunderse Hoek

Op 4 maart 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de bebouwing van de Bunderse Hoek: er mag gebouwd worden. Wijkraad De Bunders zal de ontwikkelingen op de voet volgen. Speerpunten: leefbaarheid van de wijk, met name met betrekking tot verkeersveiligheid en behoud van zoveel mogelijk groen. De Wijkraad is ook voorstander van de aanleg van een rotonde om de wijk te ontsluiten

Stand van zaken Basisschool De Bunders

Basisschool De Bunders ofwel ‘de gele school’ gaat gesloopt worden, er komt een nieuwe school voor in de plaats. De wijkraad volgt dit proces en staat in contact met de directeur van de school. Op dit moment is bekend dat in mei 2022 wordt besloten of in oktober 2022 begonnen wordt met de sloop. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat er nog beschermde diersoorten (vleermuizen en/of mussen) in het gebouw verblijven. Mochten er dieren ontdekt worden, dan betekent dat vertraging in het proces van slopen. Dit kan wel een jaar duren. Wij houden u op de hoogte!