Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bunders

Verbeterpunten Langedonk

Verbeterpunten Langedonk

De Langedonk is in het voorjaar van 2022 heringericht. Op 12 mei 2022 heeft de verkeersschouw plaatsgevonden. Daarbij waren een tweetal wijkraadleden – uiteraard – aanwezig. Tijdens de schouw zijn een aantal verbeterpunten aangemerkt, zoals onder andere een laad- en losplaats bij Torendael en opstelplaatsen voor kliko’s.
In juli zijn de verbeterpunten uitgevoerd.

Uitbundige Bunders, De Wijkraad Presenteert!

Hoe presenteren we ons jaarverslag aan de bewoners van onze wijk? Hoe brengen we voor het voetlicht wat we zoal doen? Na wat brainstormen werd het idee geboren een openbare inloopavond te houden. Onder de naam ’Uitbundige Bunders’ werd die op 12 mei jongstleden in de accommodatie van Natuurtuin ’t Bundertje gehouden. En dat werd een succes. De opkomst was geweldig, we kwamen stoelen te kort!!

Aan de hand van een PowerPoint-presentatie presenteerde secretaris Suzan Vos ons Jaarverslag 2021. Ook was er ruimte om vragen te stellen.
Om de avond een afwisselend karakter te geven, hadden we ook aan anderen uit onze wijk de kans geboden te laten zien wat ze doen. Christ Raaijmakers, lid van Werkgroep Spoordijk, vertelde over het werk op de Spoordijk en zijn prachtige foto’s ontlokten menig ahh en ohh.
Daniëlle Walraven gaf inkijk in het werk in en om Natuurtuin ’t Bundertje.

De algemene conclusie is dat het een leuke avond was met een positieve stemming. De Wijkraad heeft zich goed kunnen presenteren. De ‘groene’ bijdragen van Christ en Daniëlle zijn bij het publiek goed in de smaak gevallen. Informatie, betrokkenheid van bewoners en het nuttige met het aangename kwam heel goed tot zijn recht.
Een van de bewoners verwoordde het zo: ‘ Een gezellige avond. Voelde me vrij om vragen te stellen. Fijn om op informele manier met wijkraad en gemeente in gesprek te zijn. Informatief en nuttig.’
Voorzitter van de Wijkraad, Janny Engelmoer zei: ‘Wij van de wijkraad vonden het een groot succes. Een goede opkomst, prettige sfeer, hapje en drankje viel in de smaak. Wijkraad heeft goed laten zien dat we nuttig zijn, toegevoegde waarde hebben en dat we ook een leuke club zijn die bestaat uit betrokken en actieve vrijwilligers die zich inzetten voor De Bunders.’

Kortom : Voor herhaling vatbaar.

Vervolg Bunders, een gezonde wijk

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête ‘Bunders, een gezonde wijk’ is inmiddels een aantal adviezen opgesteld. Een kleine greep daaruit: creëren van nieuwe wandel- en fietsroutes; het creëren van een combinatie van een beweegtuin, outdoor fitnessplek en trimparcourstoestellen voor verschillende leeftijden. Verder kwam er vragen om vaker hondenpoep en afval verwijderen in het Bunderspark, de mogelijkheid te onderzoeken het Bunderspark beter te verlichten en inwoners meer en beter informeren over sport- en beweegmogelijkheden en gezonde leefstijl.
Niet of weinig gebruikte speelplekken zullen worden samengevoegd tot grotere speelplekken op centrale plekken.
De eerste gesprekken met de gemeente over deze adviezen zijn gevoerd en een plan van aanpak is in de maak. Als u behoefte hebt om mee te denken, schroom niet om ons te benaderen. Wellicht vindt u het leuk om een wandelroute uit te stippelen of ziet u mogelijkheden om een beweegactiviteit te leiden, meld het ons!

Bunderse Hoek

Op 4 maart 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de bebouwing van de Bunderse Hoek: er mag gebouwd worden. Wijkraad De Bunders zal de ontwikkelingen op de voet volgen. Speerpunten: leefbaarheid van de wijk, met name met betrekking tot verkeersveiligheid en behoud van zoveel mogelijk groen. De Wijkraad is ook voorstander van de aanleg van een rotonde om de wijk te ontsluiten

Stand van zaken Basisschool De Bunders

Basisschool De Bunders ofwel ‘de gele school’ gaat gesloopt worden, er komt een nieuwe school voor in de plaats. De wijkraad volgt dit proces en staat in contact met de directeur van de school. Op dit moment is bekend dat in mei 2022 wordt besloten of in oktober 2022 begonnen wordt met de sloop. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat er nog beschermde diersoorten (vleermuizen en/of mussen) in het gebouw verblijven. Mochten er dieren ontdekt worden, dan betekent dat vertraging in het proces van slopen. Dit kan wel een jaar duren. Wij houden u op de hoogte!

Landelijke opschoondag

Leden van wijkraad De Bunders gingen in Veghel op pad op zaterdag 19 maart, één van de landelijke opschoondagen.
Tijdens deze voorjaarsschoonmaak werden twee trajecten in de wijk ontdaan van zwerfvuil.
Een mooi voorbeeld!!
Laten we samen onze wijk schoon houden!

Natuurtuin ’t Bundertje

officieel geopend!

Op maandag 21 februari om 16.00 uur is de nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Coby van der Pas en kinderburgemeester Elin door het onthullen van een schilderij, gebaseerd op de natuur.
Vanwege de nog geldende coronamaatregelen was een beperkt aantal personen uitgenodigd.
Na de diverse toespraken kregen de genodigden in twee groepen een rondleiding door zowel de nieuwbouw als in de natuurtuin zelf. Buiten was mogelijk dankzij de weergoden, die ons goedgezind waren. De hele dag kletterde het van de regen, maar zo rond 15.30 u. werd het droog en ging zelfs de zon schijnen. Door medewerkers en vrijwilligers werd uitleg en toelichting gegeven over de diverse aanpassingen en nieuwe onderwerpen.

Voor de wijkraad in elk geval de mogelijkheid om het geschonken bankje, dat al in de natuurtuin was geplaatst, nu ook formeel over te dragen aan ’t Bundertje. Dit geschiedde door het overhandigen van een rvs-plaatje met de tekst: “Aangeboden door Wijkraad De Bunders 2022”. Het plaatje is inmiddels op het bankje bevestigd.

Houd onze wijk schoon!

De foto’s zeggen eigenlijk genoeg…. Zo moet het niet! Het achterlaten van afval bij de glasbak op de parkeerplaats achter de Jumbo is een terugkerend probleem. Laten we met z’n allen onze wijk netjes houden!

Opening nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje

Nog even en dan is het zover! Dan is het splinternieuwe, moderne en duurzame gebouw aan de Patrijsdonk 53a, ingericht als educatiecentrum voor natuur- en milieueducatie helemaal klaar. Een multifunctionele ruimte met alle voorzieningen voor mens en dier. In verband met de hygiëne zijn de ruimtes voor mensen en dieren gescheiden door een gang. De dieren hebben een mooie binnenruimte en de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Ook het “buitengebeuren” is flink onder handen genomen. Er zijn voor jong en oud plekken ingericht voor educatieve doeleinden.

Zowel de gemeente als het team Natuurtuin ’t Bundertje zijn hartstikke trots op het gebouw en willen dit feit graag vieren tijdens de opening. De officiële openingshandeling wordt verricht door wethouder Coby van der Pas en kinderburgemeester Elin op maandag 21 februari om 16.00 uur bij Natuurtuin ’t Bundertje op het vertrouwde adres.

In verband met corona is helaas slechts een beperkt aantal personen uitgenodigd.
Ongetwijfeld zullen op een later tijdstip ook anderen de gelegenheid krijgen om de nieuwbouw te bewonderen.

Landelijke Opschoondag

16 en 19 maart 2022

Gaan jullie ook aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag? Dit kan op 16 èn op 19 maart aanstaande. Niemand houdt van een vervuilde omgeving. Daarom maken we samen heel Meierijstad schoon. De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Deze vindt elk jaar plaats. Het is een dag waarop iedereen samen met hun buren, vereniging, de sportclub, school of collega’s hun buurt schoonmaken.

Meld je aan, als gezin, samen met je buren, of met leden van je vereniging.

Zo doe je mee!
*Meld jullie schoonmaakactie aan via het aanmeldformulier vóór 23 februari a.s via deze link:
https://formulieren.meierijstad.nl/form/landelijke-opschoondag/aanmelding-0

*Ontvang gratis opruimmaterialen
*Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
*Ga samen aan de slag
De gemeente zorgt voor handschoenen, knijpers en afvalzakken, en natuurlijk voor iets lekkers als dank voor jullie deelname. Ook halen we het zwerfafval gratis voor je op.