Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bunders

Meierijstad aardgasvrij

Een project dat de Wijkraad op de voet gaan volgen is de weg naar warmtetransitie in De Bunders. Voor eind 2022 moet bedacht worden op welke manier de bewoners in Meijerijstad in 2050 aardgasvrij zijn. In december van dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over welke wijk(en) mogelijk als eerste van het aardgas af kunnen. In De Bunders staan twee wijken op de shortlist van startwijken: De Donken en De Laren. Als zij er bij zitten, zal er vanzelfsprekend samen met de bewoners verder gepraat worden, de Wijkraad houdt daarbij vinger aan de pols.

Nieuw bestuur

In het najaar van 2021 is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit (op de foto vrnl) Anja Eerdmans, deeltijdsecretaris, Janny Engelmoer, voorzitter, Theo Snelders, penningmeester en Suzan Vos, deeltijdsecretaris. Zij zullen de komende jaren de belangen van de wijk behartigen, samen met de wijkraadleden Jacques van Dijk, Arie Dijkhuizen, Ad Heerkens (De Velden), José van Diepen, Chris Croes (De Laren), Mary Otjens (De Weiden), Coby Plug, Marnix Sandman (De Donken). We namen afscheid van Piet Luijten, die zich bijna 20 jaar voor de wijk heeft ingezet!

Enquête, ‘De Bunders, een gezonde wijk’

Vóór de zomervakantie 2021 is een enquête onder inwoners van De Bunders verspreid. De verwerking kost tijd. Toch konden we al iets aan u terugkoppelen. Fietsen, hardlopen en vooral wandelen zijn erg populaire activiteiten. Er is behoefte aan meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de Bunders, met name omdat het dicht bij huis is en mensen genieten van het buiten zijn. We hadden ook vragen over de speelplekken in de Bunders. De meningen zijn, om zeer diverse redenen, nogal verdeeld: speelplekken zoveel mogelijk handhaven en dicht bij huis kunnen spelen tot samenvoegen en verschillende leeftijden meer met elkaar in contact laten komen. Er werden ideeën geopperd voor faciliteiten voor ouderen en er werd aangegeven dat bij veranderingen gewaakt moet worden voor onbedoeld creëren van hangplekken voor oudere jeugd.
Samen met de gemeente worden alle resultaten gebundeld en geanalyseerd. Voorjaar 2022 zal een conclusie geformuleerd worden.

Licht!

Een wijkbewoner van deelwijk De Donken heeft contact opgenomen met Wijkraad de Bunders over het parkje Fazantendonk/ Buitendonk. Bewoners van die wijk voelden zich in het parkje niet veilig, omdat het er zo donker is. Men mijdt ’s avonds deze looproute. Samen met de wijkbewoner heeft de Wijkraad een verzoek ingediend bij de gemeente voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget om licht te brengen in het parkje. Het verzoek is ingewilligd. Samen met de wijkbewoner en de gemeente is de plaats van de masten bepaald. Eind mei zijn de twee lichtmasten geplaatst, het parkje ziet het licht!

Wijkraad ruimt mee op!

Op zaterdag 18 september was het zover: World Cleanup Day 2021. In Nederland is het recordaantal van 41.342 officieel geregistreerde deelnemers, verdeeld over 1574 verschillende acties, op pad gegaan om zwerfafval op te ruimen. Tijdens deze wereldwijde opruimactie gaven we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! En vooral ook het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen.
Ook Wijkraad de Bunders hielp een handje mee. In deelwijk De Donken werd fanatiek opgeruimd!

Werkzaamheden Spoordijk

De spoordijk (Duits Lijntje) wordt steeds bepalender als groene long in onze (deel-)wijk. Veel wandelaars kennen het natuurlijk al; het is een onderdeel van hun dagelijkse bewegingstraject. Oude natuur die door de beschermende ligging op de dijk kon blijven. Om dit stukje natuur bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen, worden in het voorjaar als alles ontluikt, begeleide natuurwandelingen gehouden. Gemeente en provincie hebben inmiddels aangegeven de status van dit gebied op te waarderen en op te nemen in een wandelroute met infoborden. Hier leer je meer over het verleden, want wat eens een snelle Europese hoofdverkeersader was, is nu een verstild stukje recreatie. Christ Raaymakers, coördinator werkgroep Spoordijk en wijkraadlid Jacques van Dijk zullen de in ruime mate aanwezige foto’s en teksten aanleveren aan de betreffende instanties.

Nieuwe KPN-antennemast

Voor veel inwoners van de Bunders was de KPN-mast op het gebouw van De Leijgraaf nauwelijks zichtbaar. De Leijgraaf heeft de huur van deze plek echter opgezegd en de gemeente heeft een andere plek aangewezen, namelijk aan de zijkant van het complex tegen het fietspad aan dat achter het Laarpark richting de Udenseweg loopt. De vergunning is inmiddels verleend.
De mast gaat ongeveer 40 meter hoog worden. Bewoners van het Laarpark hebben een bezwaar ingediend tegen de plaatsing; dit bezwaar is nog niet behandeld door de gemeente.