Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bunders

Landelijke opschoondag

Leden van wijkraad De Bunders gingen in Veghel op pad op zaterdag 19 maart, één van de landelijke opschoondagen.
Tijdens deze voorjaarsschoonmaak werden twee trajecten in de wijk ontdaan van zwerfvuil.
Een mooi voorbeeld!!
Laten we samen onze wijk schoon houden!

Natuurtuin ’t Bundertje

officieel geopend!

Op maandag 21 februari om 16.00 uur is de nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Coby van der Pas en kinderburgemeester Elin door het onthullen van een schilderij, gebaseerd op de natuur.
Vanwege de nog geldende coronamaatregelen was een beperkt aantal personen uitgenodigd.
Na de diverse toespraken kregen de genodigden in twee groepen een rondleiding door zowel de nieuwbouw als in de natuurtuin zelf. Buiten was mogelijk dankzij de weergoden, die ons goedgezind waren. De hele dag kletterde het van de regen, maar zo rond 15.30 u. werd het droog en ging zelfs de zon schijnen. Door medewerkers en vrijwilligers werd uitleg en toelichting gegeven over de diverse aanpassingen en nieuwe onderwerpen.

Voor de wijkraad in elk geval de mogelijkheid om het geschonken bankje, dat al in de natuurtuin was geplaatst, nu ook formeel over te dragen aan ’t Bundertje. Dit geschiedde door het overhandigen van een rvs-plaatje met de tekst: “Aangeboden door Wijkraad De Bunders 2022”. Het plaatje is inmiddels op het bankje bevestigd.

Houd onze wijk schoon!

De foto’s zeggen eigenlijk genoeg…. Zo moet het niet! Het achterlaten van afval bij de glasbak op de parkeerplaats achter de Jumbo is een terugkerend probleem. Laten we met z’n allen onze wijk netjes houden!

Opening nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje

Nog even en dan is het zover! Dan is het splinternieuwe, moderne en duurzame gebouw aan de Patrijsdonk 53a, ingericht als educatiecentrum voor natuur- en milieueducatie helemaal klaar. Een multifunctionele ruimte met alle voorzieningen voor mens en dier. In verband met de hygiëne zijn de ruimtes voor mensen en dieren gescheiden door een gang. De dieren hebben een mooie binnenruimte en de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Ook het “buitengebeuren” is flink onder handen genomen. Er zijn voor jong en oud plekken ingericht voor educatieve doeleinden.

Zowel de gemeente als het team Natuurtuin ’t Bundertje zijn hartstikke trots op het gebouw en willen dit feit graag vieren tijdens de opening. De officiële openingshandeling wordt verricht door wethouder Coby van der Pas en kinderburgemeester Elin op maandag 21 februari om 16.00 uur bij Natuurtuin ’t Bundertje op het vertrouwde adres.

In verband met corona is helaas slechts een beperkt aantal personen uitgenodigd.
Ongetwijfeld zullen op een later tijdstip ook anderen de gelegenheid krijgen om de nieuwbouw te bewonderen.

Landelijke Opschoondag

16 en 19 maart 2022

Gaan jullie ook aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag? Dit kan op 16 èn op 19 maart aanstaande. Niemand houdt van een vervuilde omgeving. Daarom maken we samen heel Meierijstad schoon. De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Deze vindt elk jaar plaats. Het is een dag waarop iedereen samen met hun buren, vereniging, de sportclub, school of collega’s hun buurt schoonmaken.

Meld je aan, als gezin, samen met je buren, of met leden van je vereniging.

Zo doe je mee!
*Meld jullie schoonmaakactie aan via het aanmeldformulier vóór 23 februari a.s via deze link:
https://formulieren.meierijstad.nl/form/landelijke-opschoondag/aanmelding-0

*Ontvang gratis opruimmaterialen
*Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
*Ga samen aan de slag
De gemeente zorgt voor handschoenen, knijpers en afvalzakken, en natuurlijk voor iets lekkers als dank voor jullie deelname. Ook halen we het zwerfafval gratis voor je op.

Zwerf-Afval-Pakkers

Wil je ook meehelpen je woonomgeving schoon te houden? Dan kan je je aanmelden als ZAPper!
ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker.

ZAPpers zijn inwoners van de gemeente Meierijstad die vrijwillig zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld wanneer ze een rondje (hard-)lopen, de hond uitlaten of bewust de natuur ingaan om zwerfafval op te ruimen. In de gemeente Meierijstad zijn al ruim 120 vrijwilligers actief! Je mag overal waar je wilt ZAPpen: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, uw sportvereniging, en kan dat doen wanneer het jou uitkomt
Hoe kom ik aan opruimspullen? Als je aangemeld bent als ZAPper krijg je van de gemeente Meierijstad een zwerfafvalpakket bestaande uit knijpers, handschoenen en speciale zakken. Deze zakken vul je met het opgeraapte zwerfafval en kun je gratis inleveren bij de milieustraat. Alléén deze zakken worden geaccepteerd!

Merk je dat je geen tijd meer hebt om te ZAPpen, lever de materialen dan weer in bij de gemeentewerf. Zo gaat de gemeente Meierijstad duurzaam om met de materialen.

Aanmelden kan door een email te sturen naar afval@meierijstad.nl.
Graag het volgende vermelden: Voor- en achternaam; Adres; Telefoonnummer; E-mailadres.
Een medewerker van de gemeente neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken om het pakket op te halen.

Meierijstad aardgasvrij

Een project dat de Wijkraad op de voet gaan volgen is de weg naar warmtetransitie in De Bunders. Voor eind 2022 moet bedacht worden op welke manier de bewoners in Meijerijstad in 2050 aardgasvrij zijn. In december van dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over welke wijk(en) mogelijk als eerste van het aardgas af kunnen. In De Bunders staan twee wijken op de shortlist van startwijken: De Donken en De Laren. Als zij er bij zitten, zal er vanzelfsprekend samen met de bewoners verder gepraat worden, de Wijkraad houdt daarbij vinger aan de pols.

Nieuw bestuur

In het najaar van 2021 is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit (op de foto vrnl) Anja Eerdmans, deeltijdsecretaris, Janny Engelmoer, voorzitter, Theo Snelders, penningmeester en Suzan Vos, deeltijdsecretaris. Zij zullen de komende jaren de belangen van de wijk behartigen, samen met de wijkraadleden Jacques van Dijk, Arie Dijkhuizen, Ad Heerkens (De Velden), José van Diepen, Chris Croes (De Laren), Mary Otjens (De Weiden), Coby Plug, Marnix Sandman (De Donken). We namen afscheid van Piet Luijten, die zich bijna 20 jaar voor de wijk heeft ingezet!

Enquête, ‘De Bunders, een gezonde wijk’

Vóór de zomervakantie 2021 is een enquête onder inwoners van De Bunders verspreid. De verwerking kost tijd. Toch konden we al iets aan u terugkoppelen. Fietsen, hardlopen en vooral wandelen zijn erg populaire activiteiten. Er is behoefte aan meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de Bunders, met name omdat het dicht bij huis is en mensen genieten van het buiten zijn. We hadden ook vragen over de speelplekken in de Bunders. De meningen zijn, om zeer diverse redenen, nogal verdeeld: speelplekken zoveel mogelijk handhaven en dicht bij huis kunnen spelen tot samenvoegen en verschillende leeftijden meer met elkaar in contact laten komen. Er werden ideeën geopperd voor faciliteiten voor ouderen en er werd aangegeven dat bij veranderingen gewaakt moet worden voor onbedoeld creëren van hangplekken voor oudere jeugd.
Samen met de gemeente worden alle resultaten gebundeld en geanalyseerd. Voorjaar 2022 zal een conclusie geformuleerd worden.

Licht!

Een wijkbewoner van deelwijk De Donken heeft contact opgenomen met Wijkraad de Bunders over het parkje Fazantendonk/ Buitendonk. Bewoners van die wijk voelden zich in het parkje niet veilig, omdat het er zo donker is. Men mijdt ’s avonds deze looproute. Samen met de wijkbewoner heeft de Wijkraad een verzoek ingediend bij de gemeente voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget om licht te brengen in het parkje. Het verzoek is ingewilligd. Samen met de wijkbewoner en de gemeente is de plaats van de masten bepaald. Eind mei zijn de twee lichtmasten geplaatst, het parkje ziet het licht!