Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NieuwsBrieven

Onderhoudsdag Groene Weides

Zaterdag 15 oktober van 9.00 – 11.00 uur
Verzamelen op de Marterweide, op de hoek van speelveld en vijver

SNOEIEN – ZWERFVUIL OPRUIMEN – BLAD HARKEN –
PLANTJES ZETTEN – ONKRUID WEG – SAMENWERKEN

Gezellige afsluiting met koffie en thee, fris voor de kids en iets lekkers
Vele handen maken licht werk. Ook als je een uurtje meehelpt doe je mee!

Meedoen? Laat het weten, dat is voor ons handig
(maar… spontaan aansluiten kan ook wel, welkom)
AANMELDEN OF MEER INFO: fam.kalis@home.nl

De Groene Weides
De groep Groene Weides, met als kern de Marterweide en de Weides daaromheen, is sinds enkele jaren bezig met een aantal projecten voor meer groen, duurzaamheid en biodiversiteit in de directe woonomgeving. Nu is er weer onderhoud nodig bij de geadopteerde groenstroken.
Bewoners in de naaste omgeving worden op de hoogte gesteld via een flyer en in de appgroepen

WIJKRAAD DE BUNDERS ZOEKT LEDEN!

Wil je ook helpen om jouw wijk leefbaar te houden? Wijkraad De Bunders zoekt nieuwe leden.
Leden van de wijkraad zijn actief in hun deelwijk, of kiezen er voor om behulpzaam te zijn bij een speciaal project. Je kunt je dus ontplooien in jouw interessegebied. Geef de Wijkraad een stem!

De doelstelling van de wijkraad is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en voorkomen dat de wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid, fietsroutes, parkeren, groen- en speelvoorzieningen, overlast, zwerfafval, etcetera. Tevens wordt in elke deelwijk jaarlijks een ‘Kijk in mijn wijk’ georganiseerd.

Denk niet te snel: dit is niks voor mij… Er zijn binnen De Wijkraad verschillende manieren om je als vrijwilliger nuttig te maken, samen kijken we wat jou het beste past.

Geïnteresseerd of wil je meer info? Stuur een mailtje naar info@wijkraaddebunders.nl met je naam en telefoonnummer. We bellen je dan zo spoedig mogelijk om een en ander toe te lichten.

Kijk in mijn wijk De Donken & De Weiden

Op 8 oktober aanstaande is in De Bunders, in deelwijken De Donken en De Weiden, ‘Kijk in mijn wijk’ onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad in samenwerking met leden van de wijkraad.
Verzamelpunt is De Spil.
Voor de middag lopen we door De Donken, verzamelen om 10 uur bij De Spil. Om 13 uur gaan we in De Weiden kijken

Wat is een wijkschouw?
Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt, ‘Kijk in mijn wijk’. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de wijkbeheerder of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen tijdens de wijkschouw afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

Inbreng is zéér welkom
Bewoners van De Donken en De Weiden zijn welkom om mee te lopen! Ben u niet in de gelegenheid, maar hebt u wel aandachtspunten? Mail deze dan zo snel mogelijk naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

KIJK IN MIJN WIJK DE DONKEN
Datum 8 oktober
Tijdstip: 10 – 12 uur
Verzamelen bij De Spil.
Bewoners van De Donken kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen.

KIJK IN MIJN WIJK DE WEIDEN
Datum 8 oktober
Tijdstip: 13-15 uur
Verzamelen bij De Spil.
Bewoners van De Weiden kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen

Verbeterpunten Langedonk

Verbeterpunten Langedonk

De Langedonk is in het voorjaar van 2022 heringericht. Op 12 mei 2022 heeft de verkeersschouw plaatsgevonden. Daarbij waren een tweetal wijkraadleden – uiteraard – aanwezig. Tijdens de schouw zijn een aantal verbeterpunten aangemerkt, zoals onder andere een laad- en losplaats bij Torendael en opstelplaatsen voor kliko’s.
In juli zijn de verbeterpunten uitgevoerd.

Aanpak speelplekken Kievietdonk en Meeuwdonk

Dit najaar gaat de gemeente Meierijstad aan de slag met een drietal speelplekken op de Kievietdonk en Meeuwdonk. Dit naar aanleiding van de Kijk in de Wijk met wijkraad De Bunders eind vorig jaar. De plannen zijn eind 2021 in een brief aan de bewoners voorgelegd. Door omstandigheden heeft de uitvoering op zich laten wachten, maar dit najaar wordt een begin gemaakt.

De aanpak van de drie speelplekken ziet er als volgt uit:

  1. Verwijderen speelplek nabij Kievietdonk 56 en inrichting met groene vaste planten (verhogen biodiversiteit binnen de kom) In september wordt de speelplek nabij Kievietdonk 56 verwijderd. Dit gebeurt in overleg met de wijkraad, buurtbewoners en de politie. Er is veel overlast van hangjongeren op deze plek. In de buurt zijn voldoende speelplekken aanwezig. De plek wordt ingericht met groene vaste planten, wat bijdraagt aan biodiversiteit in de wijk. Het duikelrek wordt verplaatst naar de speelplek nabij Meeuwdonk 9. Hierdoor ontstaat daar een grotere buurtspeelplek. Deze werkzaamheden starten eind augustus/begin september.
  2. Verwijderen speelplek nabij Meeuwdonk 44 en herinrichten met groen. Op verzoek van omwonenden van deze plek en in overleg met de jongerenwerkers en de politie, wordt als gevolg van overlast van jongeren, deze plek opgeheven. Het schommelnest en duikelrek verhuizen waarschijnlijk naar de speelplek langs Kievietdonk 11. Voor de Meeuwdonk is een herinrichtingsplan opgesteld (zie hieronder). Dit zal dit najaar worden aangelegd.
  3. De speelplek nabij Kievietdonk 11 zal opnieuw ingericht worden. Het schommelnest en het duikelrek van de Meeuwdonk (zie 2) zullen hiernaartoe verplaatst worden. Tevens worden de rubbertegels vervangen door een gietvloer. Deze werkzaamheden zullen dit najaar worden uitgevoerd.

Vragen? Stel ze aan:

Joop van den Broek (jvandenbroek@meierijstad.nl)
of
Marja van Heijst-van Voorst (mvanheijst@meierijstad.nl)
of
op telefoonnummer 14 0413.

Zet vast in je agenda:

KIJK IN MIJN WIJK

DEELWIJK DE WEIDEN      – 8 oktober 2022
DEELWIJK DE DONKEN     – 8 oktober 2022
DEELWIJK DE LAREN        – 5 november 2022

Voor het zomerreces heeft Wijkraad De Bunders vast data in het najaar vastgelegd voor  ’Kijk in mijn wijk’ in drie deelwijken. Nadere details zullen nog volgen. Inbreng is vanaf nu welkom. Heb je ideeën, locaties of onderwerpen die aandacht behoeven? Meld het ons. Dit kan via het contactformulier op onze website of via de mail secretaris@wijkraaddebunders.nl

Je bent ook welkom om in jouw deelwijk mee te lopen. Houd de website of facebook in de gaten voor meer informatie.

Kijk in mijn wijk, wat houdt het in?
Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt, ‘Kijk in mijn wijk’. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de buurtadviseur of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

MijnGemeente app
Zijn er in uw omgeving zaken die dringend aandacht behoeven? Wacht niet op een ‘Kijk in mijn wijk’. Een melding in uw woon- en leefomgeving kunt u gemakkelijk doorgeven via uw smartphone. Maak hiervoor gebruik van de gratis MijnGemeente app. Samen kunnen we zorgen dat de openbare ruimte van gemeente Meierijstad schoon, heel en veilig blijft.
De app is beschikbaar voor Android en Apple. Voor het doen van een melding hoeft u alleen de eerste keer uw persoonsgegevens in de app in te voeren. Het is verstandig ook uw telefoonnummer door te geven. Dan kan er even contact worden opgenomen als er iets niet duidelijk is.

*Locatie: met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door
*Foto: u kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo sneller en beter reageren op meldingen over de woonomgeving.
*Reactie: Wijzigt de status van de melding? Dan ontvangt u een email.

Kom je er niet uit met een app? Dan kun je een melding ook via de website doorgeven

https://www.meierijstad.nl/Contact/Melden

Groenrenovatie Saffraanveld e.o. opgeleverd

Het opknappen van de groenstroken op het Saffraanveld, Kaneelveld, Kerrieveld en Komijnveld is afgerond. Tijdens de rondgang voor de oplevering met medewerkers van de gemeente, aannemer en deelwijk De Velden zijn er aantekeningen gemaakt van onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn en later dit jaar zullen worden uitgevoerd door gemeente en/of aannemer. Tijdens het opknappen was er sprake van enorme droogte, waardoor er flink wat plantjes niet lijken aan te slaan, ondanks de constatering dat er extra water is gegeven. Planten en/of nieuwe bomen, die deze droogte echt niet overleven zullen later dit jaar worden vervangen. Daarnaast zal op sommige plekken de bestrating en afsluitbanden wat worden opgehoogd en recht gelegd en is een verbreding van een oprit, ondanks toezegging, niet uitgevoerd. Dat zal alsnog gebeuren.
Natuurlijk blijft het een probleem bij dit soort projecten om alle individuele wensen en ideeën van de betrokken bewoners te realiseren en zal niet elke bewoner tevreden zijn over het resultaat. Veruit de meeste bewoners zijn dat echter wel.
De gemeente vond het fijn te constateren dat enkele bewoners al zelf de handen uit de mouwen hebben gestoken om de nieuwe groenstroken te onderhouden, waarbij water is gegeven en onkruid gewied.
Zij spreken de wens uit dat de bewoners dit nog even willen volhouden om deze moeilijke periode door te komen, maar zegt met nadruk dat dit om een tijdelijke situatie gaat en is het niet de bedoeling dat het onderhoud door de bewoners wordt overgenomen. Bewoners kunnen gewoon aan de bel trekken bij de gemeente als er iets schort aan het onderhoud.
Verder is de gemeente nog in overleg met de afvalinzamelaar van Kaathoven om het legen van de grijze en groene kliko’s te wijzigen. Voorstel is om deze voortaan op het Kaneelveld, Kerrieveld en Komijnveld aan de kant van de straat te zetten waar de bomen zijn verwijderd en nu alleen parkeerplaatsen zijn. Op deze manier worden de opritten aan de overzijde niet meer onnodig geblokkeerd door kliko’s en voorkom je het afbreken van takken van de nieuw geplante bomen.
Deze zijde van de straat kan ook worden benut voor het aanbieden van de plastic afvalzakken. Dan blijven de groenstroken gevrijwaard van deze afvalzakken wat een rommelig beeld geeft.
De betrokken bewoners hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen naar aanleiding van de oplevering waarin een en ander uiteen is gezet.

Verkeersschouw Langedonk

De Langedonk is heringericht. Nu de veranderde situatie een beetje was gewend, was het op 12 mei tijd voor een verkeersschouw.

Bij de verkeersschouw waren twee bewoners van Torendael, twee leden van de wijkraad De Bunders en drie vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. Bij Torendael komen hoogstwaarschijnlijk nog 2 laad- en losparkeerplaatsen; daar zullen ze dan meteen iets doen aan de wateroverlast na regenval. Verder wordt er nog gekeken naar opstelplaatsen voor kliko’s; deze opstelplaatsen kunnen dan ook dienen als oversteek vanaf parkeerplaatsen achter woningen naar het fietspad. Hier en daar wordt extra gras ingezaaid. En de fietsoversteek vanaf het kinderdagverblijf over de Busselbundersweg naar de Langedonk wordt aangepast.

Uitbundige Bunders, De Wijkraad Presenteert!

Hoe presenteren we ons jaarverslag aan de bewoners van onze wijk? Hoe brengen we voor het voetlicht wat we zoal doen? Na wat brainstormen werd het idee geboren een openbare inloopavond te houden. Onder de naam ’Uitbundige Bunders’ werd die op 12 mei jongstleden in de accommodatie van Natuurtuin ’t Bundertje gehouden. En dat werd een succes. De opkomst was geweldig, we kwamen stoelen te kort!!

Aan de hand van een PowerPoint-presentatie presenteerde secretaris Suzan Vos ons Jaarverslag 2021. Ook was er ruimte om vragen te stellen.
Om de avond een afwisselend karakter te geven, hadden we ook aan anderen uit onze wijk de kans geboden te laten zien wat ze doen. Christ Raaijmakers, lid van Werkgroep Spoordijk, vertelde over het werk op de Spoordijk en zijn prachtige foto’s ontlokten menig ahh en ohh.
Daniëlle Walraven gaf inkijk in het werk in en om Natuurtuin ’t Bundertje.

De algemene conclusie is dat het een leuke avond was met een positieve stemming. De Wijkraad heeft zich goed kunnen presenteren. De ‘groene’ bijdragen van Christ en Daniëlle zijn bij het publiek goed in de smaak gevallen. Informatie, betrokkenheid van bewoners en het nuttige met het aangename kwam heel goed tot zijn recht.
Een van de bewoners verwoordde het zo: ‘ Een gezellige avond. Voelde me vrij om vragen te stellen. Fijn om op informele manier met wijkraad en gemeente in gesprek te zijn. Informatief en nuttig.’
Voorzitter van de Wijkraad, Janny Engelmoer zei: ‘Wij van de wijkraad vonden het een groot succes. Een goede opkomst, prettige sfeer, hapje en drankje viel in de smaak. Wijkraad heeft goed laten zien dat we nuttig zijn, toegevoegde waarde hebben en dat we ook een leuke club zijn die bestaat uit betrokken en actieve vrijwilligers die zich inzetten voor De Bunders.’

Kortom : Voor herhaling vatbaar.

Vervolg Bunders, een gezonde wijk

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête ‘Bunders, een gezonde wijk’ is inmiddels een aantal adviezen opgesteld. Een kleine greep daaruit: creëren van nieuwe wandel- en fietsroutes; het creëren van een combinatie van een beweegtuin, outdoor fitnessplek en trimparcourstoestellen voor verschillende leeftijden. Verder kwam er vragen om vaker hondenpoep en afval verwijderen in het Bunderspark, de mogelijkheid te onderzoeken het Bunderspark beter te verlichten en inwoners meer en beter informeren over sport- en beweegmogelijkheden en gezonde leefstijl.
Niet of weinig gebruikte speelplekken zullen worden samengevoegd tot grotere speelplekken op centrale plekken.
De eerste gesprekken met de gemeente over deze adviezen zijn gevoerd en een plan van aanpak is in de maak. Als u behoefte hebt om mee te denken, schroom niet om ons te benaderen. Wellicht vindt u het leuk om een wandelroute uit te stippelen of ziet u mogelijkheden om een beweegactiviteit te leiden, meld het ons!