Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NieuwsBrieven

‘Kijk In Mijn Wijk’, en dan?

Op 6 november 2021 was er een Kijk in mijn Wijk in deelwijk de Weiden. De Wijkraad houdt altijd in de gaten of de aandachtspunten een vervolg krijgen.
Een bewoner van de Marterweide had vooraf het volgende onder onze aandacht gebracht: “Voor de komende schouw zou ik graag onder uw aandacht willen brengen, de zogenaamde drempel bij de hoek Egelweide/Marterweide, ingang naar de Marterweide. Deze voldoet niet, men rijdt vanaf de hoek stevig de straat in, waar kinderen spelen en mensen de hond uitlaten, er is namelijk geen stoep, dus loopt men op straat, met alle risico van dien.”
Samen met mensen van de Gemeente is de situatie bekeken. Team verkeer meldt dat ‘de inrichting van de weg is conform een 30km/h weg.’ Maar: inmiddels is er wel een snelheidsdisplay opgehangen, zodat mensen gewezen worden op hun snelheid! Alvast een mooie opvolging van één van de aandachtspunten in de Kijk in mijn Wijk!! Daarnaast is de melder geadviseerd contact op te nemen met Veilig Verkeer Nederland.

Nieuwbouw basisschool De Uilenbrink

In het jaarverslag van 2020 is aandacht besteed aan de nieuwbouw van basisschool De Uilenbrink en dan vooral om het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de school. Wijkraad De Bunders heeft geparticipeerd in een verbeterplan waarin fysieke maatregelen, gedragsmaatregelen en extra afspraken op elkaar zijn afgestemd. Op 16 mei 2021 is, na bijna 2 jaar, de nieuwe school in gebruik genomen. Een prachtig nieuw gebouw met een dito speelplein!
In de maanden ervoor zijn in de wijk werkzaamheden uitgevoerd om de fysieke verkeersmaatregelen te realiseren. Zo is er een 30 km-zone, borden met stop- en parkeerverboden, verhoogde kruisingsvakken, verbeterde fietsoversteken, een verbeterd fietspad naast de school, klinkers i.p.v. asfalt voor de school en een Kiss & Ride-strook. Door de school zijn er gedragsregels opgesteld voor ouders en kinderen en deze zijn op verschillende manieren gecommuniceerd. Dit was een goed voorbeeld van een constructieve samenwerking tussen school, ouders, gemeente en wijkraad met een positief resultaat. De geplande kijkavond in november 2021 is i.v.m. corona niet doorgegaan. Er komt nog een nieuwe datum.

Nieuwe KPN-antennemast

Voor veel inwoners van de Bunders was de KPN-mast op het gebouw van De Leijgraaf nauwelijks zichtbaar. De Leijgraaf heeft de huur van deze plek echter opgezegd en de gemeente heeft een andere plek aangewezen, namelijk aan de zijkant van het complex tegen het fietspad aan dat achter het Laarpark richting de Udenseweg loopt. De vergunning is inmiddels verleend.
De mast gaat ongeveer 40 meter hoog worden. Bewoners van het Laarpark hebben een bezwaar ingediend tegen de plaatsing; dit bezwaar is nog niet behandeld door de gemeente.