Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bunderse Hoek

Op 4 maart 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de bebouwing van de Bunderse Hoek: er mag gebouwd worden. Wijkraad De Bunders zal de ontwikkelingen op de voet volgen. Speerpunten: leefbaarheid van de wijk, met name met betrekking tot verkeersveiligheid en behoud van zoveel mogelijk groen. De Wijkraad is ook voorstander van de aanleg van een rotonde om de wijk te ontsluiten