Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Succesvolle Kijk in mijn wijk De Laren

Vijf november jongstleden was in De Bunders, deelwijk De Laren ‘Kijk in mijn wijk’, onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad, in samenwerking met leden van Wijkraad De Bunders.
Bewoners werd vooraf via website en facebook gevraagd om input te geven. Daarbij kunnen verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen of verkeersproblemen aandachtpunten zijn. Fijn dat er per mail al zinnige onderwerpen werden aangedragen, maar nog mooier was dat een aantal bewoners uit De Laren naar de Spil kwam om persoonlijk met de afvaardiging van de gemeente in gesprek te gaan.
Aanwezig waren Lianda de Vos, buurtadviseur, wethouder Rik Compagne en mensen van verkeer en handhaving, plus een drietal wijkraadleden.
Een greep uit de onderwerpen die de revue passeerden: Waarom zijn we als bewoners niet bijtijds gekend in de bouw van Flexwoningen? Is het een optie om de witte brug aan de Dennelaar in samenwerking met de scholen op te knappen? Het onderhoud van het groen in De Laren gaat achteruit. Is het een idee om het hangjeugd- en parkeerprobleem bij het speeltuintje aan de Mirtelaar op te lossen door herinrichting met meer parkeerplaatsen?

Na de bijeenkomst in De Spil werd er een rondje door de wijk gemaakt. Op diverse plekken werd het parkeerprobleem aangekaart. Soms kunnen bewoners amper hun erf af of staan campers te lang geparkeerd. Er werd gewezen op een verborgen bankje onder het overhangend groen en er werd gevraagd naar het beleid met betrekking tot de vijvers.
Vragen waar niet direct antwoord op gegeven kan worden, worden bij de Gemeente intern uitgezet. De resultaten zullen via de media van de Wijkraad gepubliceerd worden.
Het was een succesvolle middag met veel nuttige inbreng van de bewoners!