Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laren

Denk mee over Gezonde Buurt De Bunders

Wil jij extra speel, beweeg- en ontmoetingsplekken in de Bunders? Denk en doe dan mee op 20 december!

De wijk De Bunders in Veghel is, vanuit het landelijke project Gezonde Buurten, uitgekozen voor de aanleg van speel- en ontmoetingsplekken. Via de buurtenqûete van Wijkraad De Bunders, sessies met de scholen en in gesprekken met jongeren zijn eerder al goede ideeën binnen gekomen. Op dinsdag 20 december van 14.00 uur tot 16.00 uur nodigen we alle bewoners uit de wijk uit om met buurtgenoten te praten over ideeën voor extra groene speel- en ontmoetingsplekken in de wijk. Ook is er een aantal leuke activiteiten waar jong en oud aan kan deelnemen.

Locatie: Bij de kerstboom in het winkelcentrum de Bunders  Kom gezellig langs en laat je ideeën horen!
Tijdstip: 14.00 uur:  ontvangst bij de kerstboom in het winkelcentrum de Bunders
Datum: 20 december

Programma
• Ga mee op buurtsafari om ervaringen te delen en te ontdekken waar de kansen liggen voor groene speel- en ontmoetingsplekken! Voor jong en oud. Je kunt kiezen uit 2 rondes: start om 14.30 of 15.30 uur. We verzamelen bij de kerstboom.

• Onder het genot van een hapje en een drankje kun je jouw (buurt)wensen in de kerstboom hangen.

• Teken en/of knutsel jouw  droombeeld in wijkgebouw De Spil. Een kunstenaar helpt jou daarbij.

• Er zijn sport- en spelactiviteiten in sporthal De Bunders waar jij ook jouw ideeën kan delen op het gebied van bewegen in de buurt.

Buurtsportcoaches en jongerenwerk organiseren deze activiteiten van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Jouw mening is belangrijk. Kun je er niet bij zijn op 20 december maar heb je wel goede ideeën? Mail ze dan door naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

Succesvolle Kijk in mijn wijk De Laren

Vijf november jongstleden was in De Bunders, deelwijk De Laren ‘Kijk in mijn wijk’, onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad, in samenwerking met leden van Wijkraad De Bunders.
Bewoners werd vooraf via website en facebook gevraagd om input te geven. Daarbij kunnen verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen of verkeersproblemen aandachtpunten zijn. Fijn dat er per mail al zinnige onderwerpen werden aangedragen, maar nog mooier was dat een aantal bewoners uit De Laren naar de Spil kwam om persoonlijk met de afvaardiging van de gemeente in gesprek te gaan.
Aanwezig waren Lianda de Vos, buurtadviseur, wethouder Rik Compagne en mensen van verkeer en handhaving, plus een drietal wijkraadleden.
Een greep uit de onderwerpen die de revue passeerden: Waarom zijn we als bewoners niet bijtijds gekend in de bouw van Flexwoningen? Is het een optie om de witte brug aan de Dennelaar in samenwerking met de scholen op te knappen? Het onderhoud van het groen in De Laren gaat achteruit. Is het een idee om het hangjeugd- en parkeerprobleem bij het speeltuintje aan de Mirtelaar op te lossen door herinrichting met meer parkeerplaatsen?

Na de bijeenkomst in De Spil werd er een rondje door de wijk gemaakt. Op diverse plekken werd het parkeerprobleem aangekaart. Soms kunnen bewoners amper hun erf af of staan campers te lang geparkeerd. Er werd gewezen op een verborgen bankje onder het overhangend groen en er werd gevraagd naar het beleid met betrekking tot de vijvers.
Vragen waar niet direct antwoord op gegeven kan worden, worden bij de Gemeente intern uitgezet. De resultaten zullen via de media van de Wijkraad gepubliceerd worden.
Het was een succesvolle middag met veel nuttige inbreng van de bewoners!

Sloop basisschool De Bunders

Begin oktober is begonnen met de sloop van De Bunderschool. Dit was natuurlijk een mooie aangelegenheid om het thema duurzaamheid extra aandacht te geven. Dit heeft de school in samenwerking met Van Mensvoort gedaan, door het geven van een workshop.
Jong geleerd is oud gedaan!
De sloop gaat inmiddels gestaan verder

Kijk in mijn wijk in De Laren

Op 5 november aanstaande is in De Bunders, deelwijk De Laren ‘Kijk in mijn wijk’, onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad, in samenwerking met leden van Wijkraad De Bunders.

Woon je in de Laren? Kom dan om 13 uur naar De Spil. Daar praten we met Lianda de Vos, buurtadviseur, wethouder Rik Compagne en mensen van groenbeheer, Ons Welzijn, Wonen, Welzijn en Zorg, plus onze wijkagent en boa.
Onderwerpen kunnen zijn: verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. De buurtadviseur of één van de andere deskundigen kan aandachtspunten toelichten en vragen beantwoorden. Informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud is nuttig! Eventueel kunnen tijdens de Kijk in mijn wijk afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.
Als bewoner van De Laren kan je ook aandachtspunten aandragen. Kun je niet aanwezig zijn, doe dat dan per mail (secretaris@wijkraaddebunders.nl)

Na de bijeenkomst in De Spil gaan we nog even de wijk in.

Nogmaals: Inbreng is welkom
Bewoners van De Laren zijn zeer welkom om aanwezig te zijn. Ben u niet in de gelegenheid, maar hebt u wel aandachtspunten? Mail deze dan zo snel mogelijk naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

KIJK IN MIJN WIJK DE LAREN
Datum 5 november 2022
Aanvang 13 uur.
Verzamelen in De Spil.
Bewoners van De Laren kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Zet vast in je agenda:

KIJK IN MIJN WIJK

DEELWIJK DE WEIDEN      – 8 oktober 2022
DEELWIJK DE DONKEN     – 8 oktober 2022
DEELWIJK DE LAREN        – 5 november 2022

Voor het zomerreces heeft Wijkraad De Bunders vast data in het najaar vastgelegd voor  ’Kijk in mijn wijk’ in drie deelwijken. Nadere details zullen nog volgen. Inbreng is vanaf nu welkom. Heb je ideeën, locaties of onderwerpen die aandacht behoeven? Meld het ons. Dit kan via het contactformulier op onze website of via de mail secretaris@wijkraaddebunders.nl

Je bent ook welkom om in jouw deelwijk mee te lopen. Houd de website of facebook in de gaten voor meer informatie.

Kijk in mijn wijk, wat houdt het in?
Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt, ‘Kijk in mijn wijk’. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de buurtadviseur of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

MijnGemeente app
Zijn er in uw omgeving zaken die dringend aandacht behoeven? Wacht niet op een ‘Kijk in mijn wijk’. Een melding in uw woon- en leefomgeving kunt u gemakkelijk doorgeven via uw smartphone. Maak hiervoor gebruik van de gratis MijnGemeente app. Samen kunnen we zorgen dat de openbare ruimte van gemeente Meierijstad schoon, heel en veilig blijft.
De app is beschikbaar voor Android en Apple. Voor het doen van een melding hoeft u alleen de eerste keer uw persoonsgegevens in de app in te voeren. Het is verstandig ook uw telefoonnummer door te geven. Dan kan er even contact worden opgenomen als er iets niet duidelijk is.

*Locatie: met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door
*Foto: u kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo sneller en beter reageren op meldingen over de woonomgeving.
*Reactie: Wijzigt de status van de melding? Dan ontvangt u een email.

Kom je er niet uit met een app? Dan kun je een melding ook via de website doorgeven

https://www.meierijstad.nl/Contact/Melden

Nieuwbouw basisschool De Uilenbrink

In het jaarverslag van 2020 is aandacht besteed aan de nieuwbouw van basisschool De Uilenbrink en dan vooral om het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de school. Wijkraad De Bunders heeft geparticipeerd in een verbeterplan waarin fysieke maatregelen, gedragsmaatregelen en extra afspraken op elkaar zijn afgestemd. Op 16 mei 2021 is, na bijna 2 jaar, de nieuwe school in gebruik genomen. Een prachtig nieuw gebouw met een dito speelplein!
In de maanden ervoor zijn in de wijk werkzaamheden uitgevoerd om de fysieke verkeersmaatregelen te realiseren. Zo is er een 30 km-zone, borden met stop- en parkeerverboden, verhoogde kruisingsvakken, verbeterde fietsoversteken, een verbeterd fietspad naast de school, klinkers i.p.v. asfalt voor de school en een Kiss & Ride-strook. Door de school zijn er gedragsregels opgesteld voor ouders en kinderen en deze zijn op verschillende manieren gecommuniceerd. Dit was een goed voorbeeld van een constructieve samenwerking tussen school, ouders, gemeente en wijkraad met een positief resultaat. De geplande kijkavond in november 2021 is i.v.m. corona niet doorgegaan. Er komt nog een nieuwe datum.