Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bouw Bunderschool stapje verder

De bouw van de nieuwe Bunderschool is weer een stapje verder. Onlangs werd het beton gestort van de begane grondvloer van het nieuwe schoolgebouw. Een mooi moment om samen met de kinderen hierbij stil te staan, want het is best wel indrukwekkend zo’n immense kraan. Deze gebeurtenis werd ook nog eens fysiek vastgelegd doordat een aantal leerlingen de naam, datum en leus mochten schrijven in het beton!

Sjoerd Pennings, directeur van dit nieuw te bouwen Kindcentrum nam de gelegenheid te baat om ook het logo te onthullen van ons mooie Kindcentrum De Wijzelaar!
Naast de huisvesting van basisschool De Bunders, biedt het gebouw straks namelijk ruimte aan de peuteropvang van Verdi Start en kinder- en buitenschoolse opvang Humankind.

Het totale tijdsbestek voor een dergelijk nieuwbouwproces kan soms flink oplopen, de voorbereidingen zijn immers al geruime tijd geleden begonnen. Het is leuk dat het onderwijs op de school de relatie zoekt met het bouwtraject . Sjoerd Pennings, directeur van De Bunders, gaat samen met zijn team tijdens het hele nieuwbouwtraject educatief inspelen op allerlei aspecten van de bouw. Een mooi voorbeeld daarvan was de sloop van een deel van de oude units aan de Langedonk. Toen werd dat gebruikt om het thema duurzaamheid extra aandacht te geven. In de komende maanden zullen ongetwijfeld meer educatieve, bouw gerelateerde ontwerpen volgen. Iedereen ziet uit naar het nieuwe gebouw!