Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Uit proeven kwam naar voren dat gemeenten meer wettelijke mogelijkheden nodig hebben om de overgang van aardgas naar duurzame vormen van energie in een wijk goed en betaalbaar te laten verlopen. Voor deze wettelijke mogelijkheden zijn enkele aanpassingen van de Omgevingswet en de Gaswet nodig; de wet Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Daar is door de Tweede Kamer recentelijk positief voor gestemd. Een volgende stap in de energietransitie in onze wijk.
Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om lokale regels te maken om de overgang van aardgas naar duurzame vormen van energie uit te voeren. De gemeente Meierijstad heeft informatie over deze transitie afgelopen april gepresenteerd bij de openbare vergadering van de Wijkraad de Bunders. Met de toezegging dat dit zoveel mogelijk zal plaatsvinden in samenspraak met de bewoners van de Laren en de Donken.

Wijk voor wijk
Om de internationale klimaatdoelen in 2015 te halen moet het gebruik van aardgas echt vervangen worden door duurzame vormen van energie zoals zonnepanelen, groen gas, en geothermie. Deze vervanging verbetert ook het comfort en klimaat in gebouwen en gaat armoede door hoge energiekosten tegen.
Een manier voor Meierijstad om de overgang te regelen is door wijk voor wijk aan de slag te gaan, samen met bewoners en eigenaars van gebouwen. Samen kijken naar welke andere vormen van energie het beste in een wijk past en wanneer woningen en gebouwen niet meer door aardgas worden verwarmd.