Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Donken

Startwijk aardgasvrij

Gemeente Meierijstad wees eind 2023 de deelwijken de Laren en de Donken in De Bunders aan als startwijken om aardgasvrij te maken. Begin 2024 start de gemeente met het maken van een zogenaamd wijkuitvoeringsplan voor de Bunders. Het daadwerkelijk aardgasvrij maken van de wijk vindt pas plaats rond 2027, als de raad daartoe besluit. Wijkbewoners ontvangen binnenkort meer informatie.

In het wijkuitvoeringsplan staat straks onder welke voorwaarden de wijk aardgasvrij kan worden gemaakt. Dit gaat over de technische voorwaarden, het uiteindelijke warmtealternatief in plaats van aardgas, de investeringskosten, de jaarlijkse kosten voor de inwoner en de verantwoordelijk beheerder van het warmtealternatief.

Het maken van een wijkuitvoeringsplan zal naar verwachting twee tot drie jaar duren. Bij het maken van het plan betrekt de gemeente experts op het gebied van aardgasvrij, het (lokale) bedrijfsleven, de woningbouwcorporatie, lokale (vrijwilliger)organisaties, de wijkraad en vooral de bewoners.
De gemeente verwacht het wijkuitvoeringsplan voor De Bunders rond de tweede helft van 2026 klaar te hebben. De raad besluit dan of de Bunders aardgasvrij wordt. Daarna zoekt de gemeente naar de beste partijen die het aardgasvrij maken van de wijk daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dat doet ze samen met wijkbewoners en belanghebbenden. Het moment dat daadwerkelijk ‘de schop in de grond’ gaat, is naar verwachting rond 2027.

Kijk in mijn Wijk

NAT, MAAR NUTTIG!

De jaarlijkse Kijk in mijn Wijk in De Weiden en De Donken zit er weer op. Deze werd 14 november jl georganiseerd door Wijkraad De Bunders in samenwerking met buurtadviseur Lianda de Vos.
We konden ons verheugen in een goede opkomst. Meerdere bewoners gaven acte de presence.
Naast buurtadviseur Lianda de Vos en verschillende wijkraadleden was iemand van groenbeheer aanwezig, meerdere boa’s en vertegenwoordigers van Ons welzijn en Area.

De Weiden
Onderstaand benoemen we enkele aandachtspunten: Het eerste punt betrof een onduidelijke verkeerssituatie op het parkeerterrein bij Knuvers, het is niet duidelijk wie er waar voorrang heeft. Hier is aantekening van gemaakt.
Via het Bunders Park naar het fietstunneltje. De begroeiing in het tunneltje roept vraagtekens op, hoort dit bij de bebouwde kom? Valt dit onder het buitengebied? Zo ja, dan sloten- en bermenbeheer. Oftewel, wie gaat hier over? En wat gaan ze er aan doen? Dit krijgt aandacht. Maar doorgeven via de gemeente App is ook mogelijk.
Via de mail was er een vraag binnen gekomen over de overlast van hangjongeren bij het appartementencomplex bij het winkelcentrum. Deze overlast is bekend en hier wordt met jongerenwerk breder aan gewerkt.

De Donken
Op naar de Donken. De aanwonenden van de Patrijsdonk maken zich zorgen over de uitgang van de Natuurtuin. Deze komt uit op een fietspad in plaats van op een voetpad. De bewoners zijn bang dat daar ongelukken gaan gebeuren. Navraag bij de Natuurtuin en de gebruikers van de Watersteeg heeft geleerd, dat zij geen problemen ondervinden. Ter plekke wordt besloten om de situatie te laten zoals die nu is en af te wachten wat de toekomst brengt. We lopen verder langs de sloot aan de Patrijsdonk, Meeuwdonk en Kievietdonk. Hier zijn vragen over het maaibeleid: de groenstrook wordt steeds smaller en de brandnetels en het riet krijgen teveel ruimte. De vertegenwoordiger van groenbeheer vertelt dat in 2024 het maaibeleid wordt aangepast. De bekeken situatie wordt daarin meegenomen.
Op de Snipdonk heeft een bewoner last van het licht van een lantaarn bij haar voor de deur. Deze lantaarn schijnt recht in de woonkamer. Advies van de gemeente: we gaan overleggen met de installateur die over de straatverlichting gaat. Er zijn twee opties: Verplaatsen van de lantaarn of
plaatsen van een halve kap.
Daarna gaan we verder naar de Parkietendonk/Fazantendonk waar struiken zijn verdwenen die de scheiding vormden tussen fietspad en voetpad. Waarschijnlijk is dat ontstaan door veelvuldig doorheen fietsen. De aannemer van het groenbeheer maakt een inventarisatie voor nieuwe aanplant. Daarin wordt deze plek meegenomen. Tot slot is een meewandelende bewoonster van de Parkietendonk blij gemaakt: zij krijgt een stuk groen in eigen beheer.

Al met al een verregende maar succesvolle Kijk in mijn Wijk waar veel goede punten de aandacht kregen.

Kijk in mijn wijk

Deelwijk De Weiden en de Donken

Op dinsdag 14 november aanstaande organiseert Wijkraad De Bunders de jaarlijkse Kijk in de Wijk in deelwijk De Weiden en De Donken. Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt.

Samen de wijk in, dat is de sleutel tot succes! Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Er worden meerdere instanties uitgenodigd: de verantwoordelijken van de gemeente voor verkeer en groen, een boa, onze wijkagent en een vertegenwoordiger van Ons welzijn, Area en Stichting toegankelijk Meierijstand. Eén van de deskundigen kan ter plaatse aandachtspunten toelichten en vragen beantwoorden.

Bewoners worden van harte uitgenodigd mee te lopen!

Ben je niet in de gelegenheid mee te gaan: inbreng via de mail is welkom. Heb je ideeën, locaties of onderwerpen die aandacht behoeven? Meld het ons via de mail secretaris@wijkraaddebunders.nl

MijnGemeente app
Zijn er in jouw omgeving zaken die dringend aandacht behoeven? Wacht niet op een ‘Kijk in mijn wijk’. Een melding in jouw woon- en leefomgeving kun je gemakkelijk doorgeven via je smartphone. Maak hiervoor gebruik van de gratis MijnGemeente app. Samen kunnen we zorgen dat de openbare ruimte van gemeente Meierijstad schoon, heel en veilig blijft.

Kijk in mijn wijk
Wanneer: dinsdag 14 november 2023
Aanvang 14 uur
Verzamelen bij De Spil

Speelplekken Kievietdonk en Fazantendonk gereed

Eind 2022 werd een begin gemaakt met verandering/verwijdering van een drietal speelplekken op de Kievietdonk en Meeuwdonk. Dit naar aanleiding van de Kijk in de Wijk met wijkraad De Bunders. De speelplek nabij Kievietdonk 11 is opnieuw ingericht. De rubbertegels zijn vervangen door een gietvloer. De hekken zijn inmiddels verwijderd. Er kan gespeeld worden.
Ook op de Fazantendonk is de renovatie van de Speelplek nu gereed

Dynamische Uitbundige Bunders

Een volle zaal buurtbewoners was afgelopen donderdag 6 april aanwezig in De Spil! Zij kwamen horen wat Wijkraad De Bunders zoal doet. Secretaris Suzan Vos schetste aan de hand van een PowerPointpresentatie een humoristisch beeld van de Wijkraad. ‘Vergeet de vooroordelen’, zei zij, ‘De Wijkraad is geen clubje oude mensen dat zeurt over een scheve stoeptegel!’ Aan de hand van een aantal voorbeelden werd zichtbaar dat een actief wijkraadteam op vele vlakken vinger aan de pols houdt. Flexwoningen, jongerenoverlast, groenbeheer, stand van zaken Bunderse Hoek, speeltuintjes, Kijk in mijn Wijk; we monitoren, springen bij en polsen of wijkbewoners voldoende geïnformeerd worden. Penningmeester Theo Snelders toonde het financiële plaatje.

Secretaris Suzan Vos over de activiteiten van Wijkraad De Bunders

De Bunders, een gezonde en groene wijk
José van Diepen lichtte het doel en de voortgang van ‘De Bunders, een gezonde en groene wijk’ toe.
Eerst vertoonde ze een aanschouwelijk filmpje hoe een gezonde groene wijk er elders uitziet. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Wijk De Bunders is uitverkoren voor zo’n project, dat in samenwerking met Gemeente Meierijstad en Jantje Beton vorm moet krijgen. Middels een enquête en diverse activiteiten in de wijk zijn wensen en tips van buurtbewoners verzameld. Ook op deze openbare avond konden nog wensen ingeleverd worden. Tevens werd de vraag neergelegd of er mensen willen deelnemen aan dit project. Stap voor stap werken we verder aan dit prachtige doel: De Bunders, een gezonde en groene wijk!

José van Diepen licht het project De Bunders, gezonde en groene wijk toe

Wijkvereniging De Spil
Na de pauze kreeg Hans van Zantvoort, Voorzitter van Wijkvereniging De Spil, het woord. Al een aantal jaar zet hij met een geheel nieuw bestuur de schouders er onder om van het prachtig opgeknapte wijkgebouw een dynamische plek te maken met activiteiten voor iedereen. Jammer dat het vinden van vrijwilligers voor het beheer moeizaam is, want het mooiste zou zijn als dit wijkgebouw altijd open kon staan voor activiteiten. ( https://www.despilveghel.nl/ )

Buurtbemiddeling
We hopen dat we het niet nodig zullen hebben, maar Andrea Olfen van ONS welzijn vertelde tot slot over het bestaan van buurtbemiddeling. Wonen naast elkaar kan heel gezellig zijn, maar soms ook irritaties opleveren. Geluidsoverlast, rommel op straat of hinderlijk parkeren zijn voorbeelden die de start kunnen zijn van een burenruzie. Speciaal opgeleide vrijwilligers, buurtbemiddelaars, kunnen behulpzaam zijn bij het oplossen van eventuele problemen.
( Mail: buurtbemiddeling@ons-welzijn.nl ; 088-3742525 )

Gedurende de hele avond was er ruimte om vragen te stellen wat een goede interactie opleverde. Aan het eind van de avond was er ruim de tijd voor een hapje en een drankje. Er werd langdurig nagepraat. Deze avond blijkt een schot in de roos. Tot volgend jaar!

Denk mee over Gezonde Buurt De Bunders

Wil jij extra speel, beweeg- en ontmoetingsplekken in de Bunders? Denk en doe dan mee op 20 december!

De wijk De Bunders in Veghel is, vanuit het landelijke project Gezonde Buurten, uitgekozen voor de aanleg van speel- en ontmoetingsplekken. Via de buurtenqûete van Wijkraad De Bunders, sessies met de scholen en in gesprekken met jongeren zijn eerder al goede ideeën binnen gekomen. Op dinsdag 20 december van 14.00 uur tot 16.00 uur nodigen we alle bewoners uit de wijk uit om met buurtgenoten te praten over ideeën voor extra groene speel- en ontmoetingsplekken in de wijk. Ook is er een aantal leuke activiteiten waar jong en oud aan kan deelnemen.

Locatie: Bij de kerstboom in het winkelcentrum de Bunders  Kom gezellig langs en laat je ideeën horen!
Tijdstip: 14.00 uur:  ontvangst bij de kerstboom in het winkelcentrum de Bunders
Datum: 20 december

Programma
• Ga mee op buurtsafari om ervaringen te delen en te ontdekken waar de kansen liggen voor groene speel- en ontmoetingsplekken! Voor jong en oud. Je kunt kiezen uit 2 rondes: start om 14.30 of 15.30 uur. We verzamelen bij de kerstboom.

• Onder het genot van een hapje en een drankje kun je jouw (buurt)wensen in de kerstboom hangen.

• Teken en/of knutsel jouw  droombeeld in wijkgebouw De Spil. Een kunstenaar helpt jou daarbij.

• Er zijn sport- en spelactiviteiten in sporthal De Bunders waar jij ook jouw ideeën kan delen op het gebied van bewegen in de buurt.

Buurtsportcoaches en jongerenwerk organiseren deze activiteiten van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Jouw mening is belangrijk. Kun je er niet bij zijn op 20 december maar heb je wel goede ideeën? Mail ze dan door naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

Leerzame Kijk in mijn wijk

‘Kunnen hier meer parkeerplaatsen gerealiseerd?’
‘Kan die grote boom hier weg?’
‘De bocht in dit pad is zo krap, ik kan de bocht met mijn scootmobiel niet halen.’
‘kijk eens naar het fietspad vanaf de Beverweide richting park. Een gevaarlijke situatie.’

Onder andere deze vragen van inwoners kwamen aan bod tijdens de Kijk in mijn Wijk De Donken en De Weiden afgelopen zaterdag 8 oktober. En nog veel meer aandachtspunten passeerden de revue: Wat doen jullie aan de overlast van de jeugd rond Winkelcentrum De Bunders? Hoe vaak moet het overhangend groen in het tunneltje verwijderd? Wanneer worden er bomen teruggeplaatst op de Veulenweide? Komt de glijbaan nog terug in het speeltuintje bij Herteweide/Otterweide?

Naast Lianda de Vos, buurtadviseur, waren aanwezig wethouder Rik Compagne en mensen van groenbeheer, wonen/welzijn en zorg, Ons welzijn plus onze wijkagent en wijkboa. Zo kregen we op sommige vragen meteen antwoord. Zoals dat op een woonerf uitsluitend geparkeerd mag worden op de aangegeven plekken.
Goed om te weten dat de overlast van de jeugd een ieders aandacht heeft. Maar er is niet per direct een oplossing. Bij overlast van bomen of groen speelt altijd het algemeen belang versus individueel belang. Niemand heeft graag een auto vol vogelpoep. Maar groen is belangrijk! Als we gezond verder willen leven, moeten we zuinig zijn op ons groen.
Het overhangend groen in het tunneltje strekte zich uit over het trottoir. Dan moet er eerder actie worden ondernomen, want een trottoir moet ‘schoon, veilig en heel’ zijn.

Sommige punten worden intern bij de gemeente verder bekeken. De uitkomst zullen we op een later moment melden.

MijnGemeente app
Heeft u in de tussentijd punten die aandacht behoeven? Meld ze via MijnGemeente app. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

*Locatie: met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door.
*Foto: u kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo sneller en beter reageren op meldingen over de woonomgeving.

Sloop basisschool De Bunders van start

Maandag 3 oktober jl is begonnen met de sloop van De Bunderschool. Via onderstaande brief zijn de ouders en verzorgers van de leerlingen op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Ook voor de omwonenden is dit van belang.

BRIEF AAN OUDERS/VERZORGERS LEERLINGEN:

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool “de Bunders“
en van peuterspeelzaal “Timpe Tampe”

Onderwerp Sloop schoolgebouw en gymzaal aan de Langedonk 1

Beste ouders/verzorgers,

Schoolbestuur Verdi en de gemeente Meierijstad zijn de afgelopen twee jaren druk doende geweest met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool “De Bunders” en peuterspeelzaal “Timpe Tampe” aan de Langedonk 1 te Veghel.
Omdat de nieuwbouw op de huidige plek van de basisschool komt, is het noodzakelijk, dat het huidige pand wordt gesloopt alvorens met de nieuwbouw kan worden gestart. Het pand aan de Buitendonk 3, dat momenteel in gebruik is als tijdelijke huisvestingslocatie van basisschool “de Bunders” en peuterspeelzaal “Timpe Tampe”, wordt pas in een later stadium gesloopt, namelijk als de nieuwbouw in gebruik is genomen (naar verwachting begin 2024).

In deze brief informeer ik u als ouders/verzorgers over de op handen zijnde sloop van het schoolgebouw en de gymzaal aan de Langedonk 1 te Veghel.

Sloopwerkzaamheden
De voorbereidingen van de sloop zijn in het najaar van 2021 gestart en zijn onlangs – na het succesvol doorlopen van allerlei procedures in het kader van onder andere de Flora- en Faunawet – afgerond. Wellicht heeft u daardoor regelmatig op of rond de slooplocatie personen waargenomen, die bij deze voorbereidingen betrokken waren.
De sloop van het schoolgebouw en gymzaal aan de Langedonk 1 wordt uitgevoerd door Van Mensvoort Veghel B.V.. De werkzaamheden starten op 3 oktober 2022 en nemen ruim 2 maanden in beslag.

De sloop is opgedeeld in de navolgende fases:
• Plaatsen bouwhekken en inrichten werkterrein; de aan- en afvoerroute van materialen loopt via de Buitendonk/hoek Langedonk;
• Demontage herbruikbare speelelementen;
• Voorbereidende werkzaamheden en opschonen terrein;
• Asbestsanering;
• Leegsloop en demontage herbruikbare materialen;
• Machinale sloop bovenbouw;
• Machinale sloop vloeren en funderingen;
• Zeven en afwerken terrein;
• Afvoeren vrijkomende materialen ;
• Oplevering sloopwerkzaamheden.

Overlast beperken
De gemeente Meierijstad is als opdrachtgever voor deze sloop zich ervan bewust dat de sloopwerkzaamheden impact hebben op de omgeving. Het streven is om overlast voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken en hen op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
De gemeente Meierijstad heeft voor de voorbereiding van de sloopwerkzaamheden en de begeleiding van de sloopwerkzaamheden het gespecialiseerde bedrijf ‘Sloopadviseurs.nl” ingeschakeld. De heer John Thelosen van dit bedrijf zal als directievoerder namens de gemeente Meierijstad uw aanspreekpunt zijn. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u met hem contact opnemen via 06-30238020 of info@sloopadviseurs.nl.
Wanneer u meer wilt weten over de sloopwerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren ook terecht bij Van Mensvoort Veghel B.V.; u kunt dan contact opnemen met projectleider Aschwin van Creij (06-11419915) of uitvoerder Gerrit van de Tillaer (06-51258520).

Waarborgen veiligheid
De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk, dat de veiligheid van de leerlingen, ouders/verzorgers, teamleden en schoolomgeving tijdens de sloop wordt gewaarborgd. In dat kader zijn in samenspraak met het schoolbestuur, de schooldirectie en Van Mensvoort Veghel B.V. (= de aannemer) de volgende afspraken gemaakt en beheersmaatregelen getroffen:

a. De bereikbaarheid van de school/peuterspeelzaal door leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers blijft te allen tijde gewaarborgd. Tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 13.30 en 14.30 vinden geen aan- en afvoerbewegingen door de aannemer plaats. Tijdens deze tijden zal een medewerker van de aannemer ook bij de inrit van het werkterrein staan om extra toe te zien op ongewenste situaties zoals het ongeoorloofd binnen het werkterrein komen.

b. Het gehele sloopterrein is omgegeven door een hekwerk.

c. De aanwezige asbesthoudende materialen worden buiten schooltijden op een veilige wijze gesaneerd conform de geldige wet- en regelgeving; het betreft beglazingskit in de kozijnen in de buitengevel.

De golfplaten op het dak van de school zijn expliciet onderzocht en deze zijn niet asbesthoudend.

d. Er zal geluidsoverlast optreden; dit wordt tot een minimum beperkt door de volgende maatregelen:

• In de school/peuterspeelzaal worden de dichtgezette doorgangen nog extra dichtgemaakt en geïsoleerd. Hierdoor dringt geluid minder snel door tot de aangrenzende delen van het gebouw;

• Tijdens lesuren wordt wel gesloopt, maar er wordt niets in containers geladen wat geluidsoverlast veroorzaakt; dit wordt gedaan tijdens pauzes en na schooltijd;

• Het afvoeren van het puin wordt in de weekenden uitgevoerd; er is dan geen overlast van geluid dat gepaard gaat met het laden tijdens de momenten dat de school/peuterspeelzaal in gebruik is. Onderin de bak wordt een laagje fijn puin gestort. Hierdoor wordt het gebonk van groter puin gedempt.

Sloop Buitendonk 3
Zoals al eerder vermeld, wordt het pand aan de Buitendonk 3 pas na de ingebruikname van de nieuwbouw gesloopt. Ook deze sloop zal door Van Mensvoort Veghel B.V. worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat u te zijner tijd op de hoogte wordt gesteld van de aanvang en duur van deze sloop alsmede van de uit te voeren werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

De wethouder Onderwijs

Johan van Gerwen

Kijk in mijn wijk De Donken & De Weiden

Op 8 oktober aanstaande is in De Bunders, in deelwijken De Donken en De Weiden, ‘Kijk in mijn wijk’ onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad in samenwerking met leden van de wijkraad.
Verzamelpunt is De Spil.
Voor de middag lopen we door De Donken, verzamelen om 10 uur bij De Spil. Om 13 uur gaan we in De Weiden kijken

Wat is een wijkschouw?
Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt, ‘Kijk in mijn wijk’. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de wijkbeheerder of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen tijdens de wijkschouw afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

Inbreng is zéér welkom
Bewoners van De Donken en De Weiden zijn welkom om mee te lopen! Ben u niet in de gelegenheid, maar hebt u wel aandachtspunten? Mail deze dan zo snel mogelijk naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

KIJK IN MIJN WIJK DE DONKEN
Datum 8 oktober
Tijdstip: 10 – 12 uur
Verzamelen bij De Spil.
Bewoners van De Donken kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen.

KIJK IN MIJN WIJK DE WEIDEN
Datum 8 oktober
Tijdstip: 13-15 uur
Verzamelen bij De Spil.
Bewoners van De Weiden kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen

Verbeterpunten Langedonk

Verbeterpunten Langedonk

De Langedonk is in het voorjaar van 2022 heringericht. Op 12 mei 2022 heeft de verkeersschouw plaatsgevonden. Daarbij waren een tweetal wijkraadleden – uiteraard – aanwezig. Tijdens de schouw zijn een aantal verbeterpunten aangemerkt, zoals onder andere een laad- en losplaats bij Torendael en opstelplaatsen voor kliko’s.
In juli zijn de verbeterpunten uitgevoerd.