Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kijk in mijn Wijk

NAT, MAAR NUTTIG!

De jaarlijkse Kijk in mijn Wijk in De Weiden en De Donken zit er weer op. Deze werd 14 november jl georganiseerd door Wijkraad De Bunders in samenwerking met buurtadviseur Lianda de Vos.
We konden ons verheugen in een goede opkomst. Meerdere bewoners gaven acte de presence.
Naast buurtadviseur Lianda de Vos en verschillende wijkraadleden was iemand van groenbeheer aanwezig, meerdere boa’s en vertegenwoordigers van Ons welzijn en Area.

De Weiden
Onderstaand benoemen we enkele aandachtspunten: Het eerste punt betrof een onduidelijke verkeerssituatie op het parkeerterrein bij Knuvers, het is niet duidelijk wie er waar voorrang heeft. Hier is aantekening van gemaakt.
Via het Bunders Park naar het fietstunneltje. De begroeiing in het tunneltje roept vraagtekens op, hoort dit bij de bebouwde kom? Valt dit onder het buitengebied? Zo ja, dan sloten- en bermenbeheer. Oftewel, wie gaat hier over? En wat gaan ze er aan doen? Dit krijgt aandacht. Maar doorgeven via de gemeente App is ook mogelijk.
Via de mail was er een vraag binnen gekomen over de overlast van hangjongeren bij het appartementencomplex bij het winkelcentrum. Deze overlast is bekend en hier wordt met jongerenwerk breder aan gewerkt.

De Donken
Op naar de Donken. De aanwonenden van de Patrijsdonk maken zich zorgen over de uitgang van de Natuurtuin. Deze komt uit op een fietspad in plaats van op een voetpad. De bewoners zijn bang dat daar ongelukken gaan gebeuren. Navraag bij de Natuurtuin en de gebruikers van de Watersteeg heeft geleerd, dat zij geen problemen ondervinden. Ter plekke wordt besloten om de situatie te laten zoals die nu is en af te wachten wat de toekomst brengt. We lopen verder langs de sloot aan de Patrijsdonk, Meeuwdonk en Kievietdonk. Hier zijn vragen over het maaibeleid: de groenstrook wordt steeds smaller en de brandnetels en het riet krijgen teveel ruimte. De vertegenwoordiger van groenbeheer vertelt dat in 2024 het maaibeleid wordt aangepast. De bekeken situatie wordt daarin meegenomen.
Op de Snipdonk heeft een bewoner last van het licht van een lantaarn bij haar voor de deur. Deze lantaarn schijnt recht in de woonkamer. Advies van de gemeente: we gaan overleggen met de installateur die over de straatverlichting gaat. Er zijn twee opties: Verplaatsen van de lantaarn of
plaatsen van een halve kap.
Daarna gaan we verder naar de Parkietendonk/Fazantendonk waar struiken zijn verdwenen die de scheiding vormden tussen fietspad en voetpad. Waarschijnlijk is dat ontstaan door veelvuldig doorheen fietsen. De aannemer van het groenbeheer maakt een inventarisatie voor nieuwe aanplant. Daarin wordt deze plek meegenomen. Tot slot is een meewandelende bewoonster van de Parkietendonk blij gemaakt: zij krijgt een stuk groen in eigen beheer.

Al met al een verregende maar succesvolle Kijk in mijn Wijk waar veel goede punten de aandacht kregen.