Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Startwijk aardgasvrij

Gemeente Meierijstad wees eind 2023 de deelwijken de Laren en de Donken in De Bunders aan als startwijken om aardgasvrij te maken. Begin 2024 start de gemeente met het maken van een zogenaamd wijkuitvoeringsplan voor de Bunders. Het daadwerkelijk aardgasvrij maken van de wijk vindt pas plaats rond 2027, als de raad daartoe besluit. Wijkbewoners ontvangen binnenkort meer informatie.

In het wijkuitvoeringsplan staat straks onder welke voorwaarden de wijk aardgasvrij kan worden gemaakt. Dit gaat over de technische voorwaarden, het uiteindelijke warmtealternatief in plaats van aardgas, de investeringskosten, de jaarlijkse kosten voor de inwoner en de verantwoordelijk beheerder van het warmtealternatief.

Het maken van een wijkuitvoeringsplan zal naar verwachting twee tot drie jaar duren. Bij het maken van het plan betrekt de gemeente experts op het gebied van aardgasvrij, het (lokale) bedrijfsleven, de woningbouwcorporatie, lokale (vrijwilliger)organisaties, de wijkraad en vooral de bewoners.
De gemeente verwacht het wijkuitvoeringsplan voor De Bunders rond de tweede helft van 2026 klaar te hebben. De raad besluit dan of de Bunders aardgasvrij wordt. Daarna zoekt de gemeente naar de beste partijen die het aardgasvrij maken van de wijk daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dat doet ze samen met wijkbewoners en belanghebbenden. Het moment dat daadwerkelijk ‘de schop in de grond’ gaat, is naar verwachting rond 2027.