Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Velden

Afscheid

Jaarlijks worden de vrijwilligers van Wijkraad De Bunders getrakteerd op een etentje, als dank voor hun inzet. Op deze avond is er tijd voor persoonlijke gesprekken, wat de band versterkt.

Deze keer namen we afscheid van een zéer gewaardeerd wijkraadlid, Arie Dijkhuizen. Arie was heel lang bij de wijkraad betrokken, ook een tijd als voorzitter. Hij zette zich overal voor in. Fietspaden, snelfietsroute, wandelroute, en veel meer. Hij nam actief deel aan de ‘Kijk in mijn wijk’ waar samen met de gemeente en bewoners een rondgang door deelwijk De Velden werd gemaakt. Arie ging voor harmonie, hij was serieus en gedreven, actief en strijdbaar. Waar mogelijk was hij even burgerlijk ongehoorzaam.
Arie leverde vele bijdragen in woord en beeld voor website en jaarverslag. Door zijn brede kennis was hij een prima vraagbaak voor beginnende wijkraadleden. Wij zullen hem node missen. Hij werd in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen en een cadeaubon.

Helaas moesten we eind 2022 van nog twee wijkraadleden afscheid nemen, Jacques van Dijk en Mary Otjens. Zij konden op deze avond niet aanwezig zijn en worden op een ander moment bedankt voor hun inzet.

OPROEP NIEUWE LEDEN
Wijkraad de Bunders is dringend op zoek naar nieuwe leden!! Met name in deelwijk De Velden.
Draag jij jouw woonomgeving een warm hart toe en wil je je daar voor inzetten?
Mail dan naar secretaris@wijkraaddebunders.nl Wij nemen dan snel contact met je op.

Denk mee over Gezonde Buurt De Bunders

Wil jij extra speel, beweeg- en ontmoetingsplekken in de Bunders? Denk en doe dan mee op 20 december!

De wijk De Bunders in Veghel is, vanuit het landelijke project Gezonde Buurten, uitgekozen voor de aanleg van speel- en ontmoetingsplekken. Via de buurtenqûete van Wijkraad De Bunders, sessies met de scholen en in gesprekken met jongeren zijn eerder al goede ideeën binnen gekomen. Op dinsdag 20 december van 14.00 uur tot 16.00 uur nodigen we alle bewoners uit de wijk uit om met buurtgenoten te praten over ideeën voor extra groene speel- en ontmoetingsplekken in de wijk. Ook is er een aantal leuke activiteiten waar jong en oud aan kan deelnemen.

Locatie: Bij de kerstboom in het winkelcentrum de Bunders  Kom gezellig langs en laat je ideeën horen!
Tijdstip: 14.00 uur:  ontvangst bij de kerstboom in het winkelcentrum de Bunders
Datum: 20 december

Programma
• Ga mee op buurtsafari om ervaringen te delen en te ontdekken waar de kansen liggen voor groene speel- en ontmoetingsplekken! Voor jong en oud. Je kunt kiezen uit 2 rondes: start om 14.30 of 15.30 uur. We verzamelen bij de kerstboom.

• Onder het genot van een hapje en een drankje kun je jouw (buurt)wensen in de kerstboom hangen.

• Teken en/of knutsel jouw  droombeeld in wijkgebouw De Spil. Een kunstenaar helpt jou daarbij.

• Er zijn sport- en spelactiviteiten in sporthal De Bunders waar jij ook jouw ideeën kan delen op het gebied van bewegen in de buurt.

Buurtsportcoaches en jongerenwerk organiseren deze activiteiten van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Jouw mening is belangrijk. Kun je er niet bij zijn op 20 december maar heb je wel goede ideeën? Mail ze dan door naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

Groenrenovatie Saffraanveld e.o. opgeleverd

Het opknappen van de groenstroken op het Saffraanveld, Kaneelveld, Kerrieveld en Komijnveld is afgerond. Tijdens de rondgang voor de oplevering met medewerkers van de gemeente, aannemer en deelwijk De Velden zijn er aantekeningen gemaakt van onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn en later dit jaar zullen worden uitgevoerd door gemeente en/of aannemer. Tijdens het opknappen was er sprake van enorme droogte, waardoor er flink wat plantjes niet lijken aan te slaan, ondanks de constatering dat er extra water is gegeven. Planten en/of nieuwe bomen, die deze droogte echt niet overleven zullen later dit jaar worden vervangen. Daarnaast zal op sommige plekken de bestrating en afsluitbanden wat worden opgehoogd en recht gelegd en is een verbreding van een oprit, ondanks toezegging, niet uitgevoerd. Dat zal alsnog gebeuren.
Natuurlijk blijft het een probleem bij dit soort projecten om alle individuele wensen en ideeën van de betrokken bewoners te realiseren en zal niet elke bewoner tevreden zijn over het resultaat. Veruit de meeste bewoners zijn dat echter wel.
De gemeente vond het fijn te constateren dat enkele bewoners al zelf de handen uit de mouwen hebben gestoken om de nieuwe groenstroken te onderhouden, waarbij water is gegeven en onkruid gewied.
Zij spreken de wens uit dat de bewoners dit nog even willen volhouden om deze moeilijke periode door te komen, maar zegt met nadruk dat dit om een tijdelijke situatie gaat en is het niet de bedoeling dat het onderhoud door de bewoners wordt overgenomen. Bewoners kunnen gewoon aan de bel trekken bij de gemeente als er iets schort aan het onderhoud.
Verder is de gemeente nog in overleg met de afvalinzamelaar van Kaathoven om het legen van de grijze en groene kliko’s te wijzigen. Voorstel is om deze voortaan op het Kaneelveld, Kerrieveld en Komijnveld aan de kant van de straat te zetten waar de bomen zijn verwijderd en nu alleen parkeerplaatsen zijn. Op deze manier worden de opritten aan de overzijde niet meer onnodig geblokkeerd door kliko’s en voorkom je het afbreken van takken van de nieuw geplante bomen.
Deze zijde van de straat kan ook worden benut voor het aanbieden van de plastic afvalzakken. Dan blijven de groenstroken gevrijwaard van deze afvalzakken wat een rommelig beeld geeft.
De betrokken bewoners hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen naar aanleiding van de oplevering waarin een en ander uiteen is gezet.

Groenrenovatie Saffraan-, Kaneel-, Kerrie- en Komijnveld

In de vorige ‘Kijk in mijn wijk’, november 2018, is een verzoek tot groenrenovatie al door de aanwonenden afgegeven. De gemeente heeft het in juni opgepakt en het werk staat in het jaarprogramma 2021. Vervolgens is door de gemeente een plan uitgewerkt en dat is voorgelegd aan de leden van deelwijk de Bunders voor eventuele aanvullingen enz. Daarna is het plan met toelichting voorgelegd aan de direct aanwonenden voor eventuele vragen, opmerkingen, aanvullingen enz. Alle input is door de gemeente beantwoord en in eerste instantie besproken met de Wijkraadleden van de deelwijk. Daarna zijn de antwoorden doorgestuurd naar de bewoners. Na goedkeuring van de begroting ligt er nu een uitgewerkt plan dat in het voorjaar van 2022 zal worden uitgevoerd.

Prettige schoolomgeving ’t Heibosch en De Ieme

In 2021 is besloten tot een probleemaanpak van beide scholen. Beide scholen liggen letterlijk in elkaars verlengde (’t Heibosch: aan het Lookveld en De Ieme in het verlengde hiervan: aan het Lavasveld). Beide scholen hebben vrijwel dezelfde problematiek zodat opnieuw het wiel uitvinden achterwege kan blijven. Op 16 september was het eerste overleg van de werkgroep, waar ook de Wijkraad deel van uitmaakt. Deze avond stond vooral in het teken van het ophalen van knelpunten. Daarnaast is vast nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen vanuit iedere belanghebbende op het gebied gedrag, afspraken en infrastructuur. Daarnaast is ook gekeken naar de oplossingen, die zijn toegepast bij de nieuwbouw van De Uilenbrink. Omdat veel knelpunten een relatie hebben met gedrag was het tweede overleg voornamelijk hieraan gewijd. In 2022 wordt dit verder voortgezet.