Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dynamische Uitbundige Bunders

Een volle zaal buurtbewoners was afgelopen donderdag 6 april aanwezig in De Spil! Zij kwamen horen wat Wijkraad De Bunders zoal doet. Secretaris Suzan Vos schetste aan de hand van een PowerPointpresentatie een humoristisch beeld van de Wijkraad. ‘Vergeet de vooroordelen’, zei zij, ‘De Wijkraad is geen clubje oude mensen dat zeurt over een scheve stoeptegel!’ Aan de hand van een aantal voorbeelden werd zichtbaar dat een actief wijkraadteam op vele vlakken vinger aan de pols houdt. Flexwoningen, jongerenoverlast, groenbeheer, stand van zaken Bunderse Hoek, speeltuintjes, Kijk in mijn Wijk; we monitoren, springen bij en polsen of wijkbewoners voldoende geïnformeerd worden. Penningmeester Theo Snelders toonde het financiële plaatje.

Secretaris Suzan Vos over de activiteiten van Wijkraad De Bunders

De Bunders, een gezonde en groene wijk
José van Diepen lichtte het doel en de voortgang van ‘De Bunders, een gezonde en groene wijk’ toe.
Eerst vertoonde ze een aanschouwelijk filmpje hoe een gezonde groene wijk er elders uitziet. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Wijk De Bunders is uitverkoren voor zo’n project, dat in samenwerking met Gemeente Meierijstad en Jantje Beton vorm moet krijgen. Middels een enquête en diverse activiteiten in de wijk zijn wensen en tips van buurtbewoners verzameld. Ook op deze openbare avond konden nog wensen ingeleverd worden. Tevens werd de vraag neergelegd of er mensen willen deelnemen aan dit project. Stap voor stap werken we verder aan dit prachtige doel: De Bunders, een gezonde en groene wijk!

José van Diepen licht het project De Bunders, gezonde en groene wijk toe

Wijkvereniging De Spil
Na de pauze kreeg Hans van Zantvoort, Voorzitter van Wijkvereniging De Spil, het woord. Al een aantal jaar zet hij met een geheel nieuw bestuur de schouders er onder om van het prachtig opgeknapte wijkgebouw een dynamische plek te maken met activiteiten voor iedereen. Jammer dat het vinden van vrijwilligers voor het beheer moeizaam is, want het mooiste zou zijn als dit wijkgebouw altijd open kon staan voor activiteiten. ( https://www.despilveghel.nl/ )

Buurtbemiddeling
We hopen dat we het niet nodig zullen hebben, maar Andrea Olfen van ONS welzijn vertelde tot slot over het bestaan van buurtbemiddeling. Wonen naast elkaar kan heel gezellig zijn, maar soms ook irritaties opleveren. Geluidsoverlast, rommel op straat of hinderlijk parkeren zijn voorbeelden die de start kunnen zijn van een burenruzie. Speciaal opgeleide vrijwilligers, buurtbemiddelaars, kunnen behulpzaam zijn bij het oplossen van eventuele problemen.
( Mail: buurtbemiddeling@ons-welzijn.nl ; 088-3742525 )

Gedurende de hele avond was er ruimte om vragen te stellen wat een goede interactie opleverde. Aan het eind van de avond was er ruim de tijd voor een hapje en een drankje. Er werd langdurig nagepraat. Deze avond blijkt een schot in de roos. Tot volgend jaar!