Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rookvrije generatie

Op woensdagavond 31 mei was er een informatie avond van de Koning Willem 1 en Fioretti Colleges. Er waren 140 flyers verspreid in de buurt, door studenten en medewerkers van de scholen. Omwonenden werden geïnformeerd over de pilot “Rookvrije Generatie”. Het doel van de avond was om ideeën van betrokkenen te krijgen over informatie, handhaving, overlast en oplossingen voor mogelijke problemen.

De pilot houdt in dat de directe omgeving van de scholen rookvrij wordt gemaakt en gehouden. Medewerkers en studenten die roken, worden verzocht dit niet in de rookvrije zone te doen. Deze zone staat duidelijk aangegeven.
De bijeenkomst werd bezocht door vijf bewoners (Sparrelaar, Dennelaar, Egelweide, Binnenweide), de vicevoorzitter van de studentenraad van het Koning Willem 1 College, één vertegenwoordiger van het Fioretti College, twee vertegenwoordigers van het Koning Willem 1 College en natuurlijk twee leden van wijkraad de Bunders.
De avond verliep in een prettige, open en constructieve sfeer. Er werden goede ideeën aangedragen voor borden, aandacht in de klas, lesprogramma’s en wat te doen bij mogelijke overlast in de wijk. De pilot start, bij goedkeuring van de gemeente, begin schooljaar 2023 / 2024, dus na de vakantie.
De aanwezigen hebben afgesproken samen een vinger aan de pols te houden en rond de Kerstvakantie weer bij elkaar te komen voor een (tussen)evaluatie van de pilot.