Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Terugblik Kijk in mijn Wijk

De Laren en De Weiden

Zaterdag 8 juni gingen leden van wijkraad De Bunders samen met buurtadviseur Lianda de Vos, medewerkers van groenbeheer en vrijwilligers van Stichting Toegankelijk Meierijstad de wijk in om knelpunten te bekijken en te bespreken in de deelwijken De Laren en De Weiden.

Gestart werd bij het Koning Willem I college. Aangezien in het kader van ‘De dag van de houtbouw’ een aantal flexwoningen op de Muntelaar waren opengesteld, gingen we eerst daar even kijken. Alles voorloopt voorspoedig, De nutsvoorzieningen moeten nog in orde gebracht en dan kunnen eind september de eerste bewoners er in.

In het vervolg van de wandeling is er aandacht voor de toegankelijkheid van de stoepranden voor rollators, rolstoelen en scootmobiels. Voor je het weet is een stoepje te hoog en kiept een rolstoel…

Is deze stoeprand te hoog voor een rolstoel?

Op naar de speeltuin aan de Mirtelaar. Onderweg zien we nog een leuk bankje aan het water, maar het groen belemmert het uitzicht. Dit zijn zaken die op de lijst van groenbeheer komen te staan. Hetzelfde in de speeltuin: het gras is keurig gemaaid, maar rond en onder de speeltoestellen moet dringend gesnoeid. Ook daar staat het bankje erg in het groen.

Het verzoek kwam binnen om naar de hoogte van de heg aan de rand van het speelveld te kijken. Kinderen die uit de speeltuin gerend komen, zijn vaak kleiner dan de hoogte van de heg en zien het verkeer niet aankomen. Wat zijn de opties? Daar wordt langdurig bij stilgestaan. Belangrijk is: dit is een woonerf!! De bedoeling is dus dat automobilisten niet harder dan 15 km per uur rijden!! Er kwamen meer meldingen binnen over hoge heggen en slecht zicht, bv op de fietspaden. De punten zijn onder de aandacht. Wijkraad De Bunders heeft onlangs meegewerkt aan een onderzoek naar fietsknelpunten, hier zijn deze punten ook ingebracht.
De hoek van de Distelaar en de Lavendellaar wordt als gevaarlijk bestempeld. Kunnen de drempels hoger? Nogmaals: niet overal kan alles aangepast, het gedrag van de mensen zelf speelt ook een belangrijke rol.
Tenslotte wordt er op de Lavendellaar nog gekeken naar mogelijk afval en naar de verkeerssituatie/drempel.

De Weiden
In deelwijk De Weiden is slechts één reactie van een bewoner binnen gekomen. Samen lopen we naar het plantsoentje op de hoek Hermelijnweide/Nertseweide. Ook hier wordt een notitie van gemaakt.

Tot slot
De Kijk in mijn Wijken die gehouden worden in de wijk De Bunders in Veghel hebben tot nu toe veel verbeteringen in de leefbaarheid van de wijk opgeleverd. Wijkraad de Bunders vindt het belangrijk dat bewoners van de wijk actief betrokken zijn bij alles wat er in de buurt leeft en speelt. Ook deze middag heeft weer veel goed overleg opgeleverd. De Gemeente houdt ons op de hoogte hoe aan een en ander een vervolg wordt gegeven.

MijnGemeente app
Zijn er in jouw omgeving zaken die dringend aandacht behoeven? Wacht niet op een ‘Kijk in mijn wijk’. Een melding in jouw woon- en leefomgeving kun je gemakkelijk doorgeven via je smartphone. Maak hiervoor gebruik van de gratis MijnGemeente app. Samen kunnen we zorgen dat de openbare ruimte van gemeente Meierijstad schoon, heel en veilig blijft.