Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verregende wijksafari

Afgelopen zondag, 26 maart stond in Natuurtuin ’t Bundertje een team enthousiaste mensen klaar voor een wijksafari. Er was koffie en thee met heerlijk homemade gebak. Er waren ingrediënten om zaadbommetjes te maken. Die konden later uitgestrooid worden om de buurt mooier te maken met wilde bloemen. De zonnebloemzaadjes lachten ons tegemoet.
Wat was de bedoeling van dit alles? Gemeente Meierijstad wil, in samenwerking met Wijkraad de Bunders en Jantje Beton, van de Bunders een groenere speel- en ontmoetingsplek maken. Daar kun je straks bewegen, uitdagend spelen én elkaar ontmoeten. Tijdens de safari wilden we graag de mening van de buurt horen. Wat vinden jullie belangrijk, wat mis je en waar moeten we rekening mee houden?
Helaas…. De weergoden waren ons niet welgezind. Het regende aan één stuk door en de opkomst was nihil. Uiteindelijk zijn de vertegenwoordigers van de gemeente, Jantje Beton, de Wijkraad, IVN en Jogg, in gezelschap van wethouder Johan van Gerwen, zelf de wijk in gegaan om geschikte locaties in kaart te brengen. Daarbij werd de input uit een eerdere Wijkraadenquête meegenomen.
We werken verder aan dit prachtige doel: De Bunders, een gezonde en groene wijk!

Mocht je alsnog input willen geven over dit onderwerp?
Mail dan naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl
Of
Bezoek onze openbare inloopavond op 6 april aanstaande in De Spil. Daar wordt De Groene Wijk middels een Powerpoint-presentatie duidelijk toegelicht en kunnen de aanwezigen vragen stellen en hun ideeën inbrengen.