Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stappenplan speelplek Spoordijk

Al jaren wordt door de groep vrijwilligers hard gewerkt aan de spoordijk. De afscheiding op de spoordijk bestaat uit levend materiaal, waarbij rondom dood hout zorgt voor het bij elkaar houden. Dit dode hout rot op den duur weg en moet worden opgevuld met nieuwe takken. Nu vinden jongeren het materiaal ook interessant…., zij gebruiken het om elders boomhutten te maken. Dit levert vernielingen op. In overleg met de gemeente wordt gekeken hoe dit te voorkomen.
Bekeken wordt of er geen speciaal stuk voor de jeugd beschikbaar gesteld kan worden. Daar zou dan materiaal klaargelegd kunnen worden voor bijvoorbeeld het bouwen van hutten.

Breed overleg
De wijkraad heeft met diverse instanties overleg gehad
. De àllereerste stap was samen met een vertegenwoordiger van OnsWelzijn kijken naar een mogelijk geschikte plek. Stap 2 was deelname aan de vergadering van Wijkraad ’t Ven. Wijkraad De Bunders gaf uitleg wat de bedoeling is van een soort speelbos. Input is welkom. In de loop van april was er overleg van de Speelbosgroep met iemand van jongerenwerk en een afvaardiging van de spoordijkvrijwilligers.

Op de laatste bijeenkomst in mei schoof Lianda de Vos van de Gemeente aan. Als locatie lijkt de plek achter de Watersteeg het beste, daar is een breed stuk voorhanden. Lianda de Vos gaat zich oriënteren wat de mogelijkheden zijn. Aanplant van bomen in samenwerking met de Nationale Boomplantdag is prima idee. Verder mag er alleen met natuurlijke materialen gewerkt worden. Wordt vervolgd!