Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laatste Nieuws

Zwerf-Afval-Pakkers

Wil je ook meehelpen je woonomgeving schoon te houden? Dan kan je je aanmelden als ZAPper!
ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker.

ZAPpers zijn inwoners van de gemeente Meierijstad die vrijwillig zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld wanneer ze een rondje (hard-)lopen, de hond uitlaten of bewust de natuur ingaan om zwerfafval op te ruimen. In de gemeente Meierijstad zijn al ruim 120 vrijwilligers actief! Je mag overal waar je wilt ZAPpen: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, uw sportvereniging, en kan dat doen wanneer het jou uitkomt
Hoe kom ik aan opruimspullen? Als je aangemeld bent als ZAPper krijg je van de gemeente Meierijstad een zwerfafvalpakket bestaande uit knijpers, handschoenen en speciale zakken. Deze zakken vul je met het opgeraapte zwerfafval en kun je gratis inleveren bij de milieustraat. Alléén deze zakken worden geaccepteerd!

Merk je dat je geen tijd meer hebt om te ZAPpen, lever de materialen dan weer in bij de gemeentewerf. Zo gaat de gemeente Meierijstad duurzaam om met de materialen.

Aanmelden kan door een email te sturen naar afval@meierijstad.nl.
Graag het volgende vermelden: Voor- en achternaam; Adres; Telefoonnummer; E-mailadres.
Een medewerker van de gemeente neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken om het pakket op te halen.

Meierijstad aardgasvrij

Een project dat de Wijkraad op de voet gaan volgen is de weg naar warmtetransitie in De Bunders. Voor eind 2022 moet bedacht worden op welke manier de bewoners in Meijerijstad in 2050 aardgasvrij zijn. In december van dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over welke wijk(en) mogelijk als eerste van het aardgas af kunnen. In De Bunders staan twee wijken op de shortlist van startwijken: De Donken en De Laren. Als zij er bij zitten, zal er vanzelfsprekend samen met de bewoners verder gepraat worden, de Wijkraad houdt daarbij vinger aan de pols.

Nieuw bestuur

In het najaar van 2021 is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit (op de foto vrnl) Anja Eerdmans, deeltijdsecretaris, Janny Engelmoer, voorzitter, Theo Snelders, penningmeester en Suzan Vos, deeltijdsecretaris. Zij zullen de komende jaren de belangen van de wijk behartigen, samen met de wijkraadleden Jacques van Dijk, Arie Dijkhuizen, Ad Heerkens (De Velden), José van Diepen, Chris Croes (De Laren), Mary Otjens (De Weiden), Coby Plug, Marnix Sandman (De Donken). We namen afscheid van Piet Luijten, die zich bijna 20 jaar voor de wijk heeft ingezet!

Enquête, ‘De Bunders, een gezonde wijk’

Vóór de zomervakantie 2021 is een enquête onder inwoners van De Bunders verspreid. De verwerking kost tijd. Toch konden we al iets aan u terugkoppelen. Fietsen, hardlopen en vooral wandelen zijn erg populaire activiteiten. Er is behoefte aan meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de Bunders, met name omdat het dicht bij huis is en mensen genieten van het buiten zijn. We hadden ook vragen over de speelplekken in de Bunders. De meningen zijn, om zeer diverse redenen, nogal verdeeld: speelplekken zoveel mogelijk handhaven en dicht bij huis kunnen spelen tot samenvoegen en verschillende leeftijden meer met elkaar in contact laten komen. Er werden ideeën geopperd voor faciliteiten voor ouderen en er werd aangegeven dat bij veranderingen gewaakt moet worden voor onbedoeld creëren van hangplekken voor oudere jeugd.
Samen met de gemeente worden alle resultaten gebundeld en geanalyseerd. Voorjaar 2022 zal een conclusie geformuleerd worden.

Kijk In Mijn Wijk: De Donken

Zijn er verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen? Zaterdag 6 november 2021 was hier aandacht voor tijdens een ‘Kijk in mijn Wijk’ in deelwijk De Donken. Buurtadviseur Lianda de Vos, wethouder Harry van Rooyen, leden van onze Wijkraad, onze wijkagent en mensen van het groenbeheer liepen samen door de wijk. Bewoners konden vooraf aandachtspunten aanleveren of zelf meelopen.
Naar aanleiding van een vraag van een bewoner over te weinig parkeerplaatsen en overlast van (vogel)poep werd de situatie ter plekke bekeken. Een ander punt dat werd aangedragen was dat op sommige plekken erg veel bedrijfsbussen geparkeerd staan. Zaak is dan andere bewoners en zéker de hulpdiensten genoeg ruimte hebben om te passeren. Een straat vol geparkeerde auto’s…, dat bevordert de doorstroming niet, maar maant wel tot voorzichtigheid. Moet zo’n situatie al dan niet aangepast, dat punt wordt uitgebreid besproken. Onderweg sluiten nog bewoners uit De Donken aan, die aandacht vragen voor groenproblemen.
Soms is een duidelijke uitleg van de verantwoordelijke voldoende om begrip te kweken bij een bewoner, in andere gevallen zal buurtadviseur Lianda de Vos de problematiek intern doorspelen. De Wijkraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

Licht!

Een wijkbewoner van deelwijk De Donken heeft contact opgenomen met Wijkraad de Bunders over het parkje Fazantendonk/ Buitendonk. Bewoners van die wijk voelden zich in het parkje niet veilig, omdat het er zo donker is. Men mijdt ’s avonds deze looproute. Samen met de wijkbewoner heeft de Wijkraad een verzoek ingediend bij de gemeente voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget om licht te brengen in het parkje. Het verzoek is ingewilligd. Samen met de wijkbewoner en de gemeente is de plaats van de masten bepaald. Eind mei zijn de twee lichtmasten geplaatst, het parkje ziet het licht!

Wijkraad ruimt mee op!

Op zaterdag 18 september was het zover: World Cleanup Day 2021. In Nederland is het recordaantal van 41.342 officieel geregistreerde deelnemers, verdeeld over 1574 verschillende acties, op pad gegaan om zwerfafval op te ruimen. Tijdens deze wereldwijde opruimactie gaven we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! En vooral ook het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen.
Ook Wijkraad de Bunders hielp een handje mee. In deelwijk De Donken werd fanatiek opgeruimd!

Wijkraad houdt vinger aan de pols !

De Langedonk wordt heringericht. Fietspaden verdwijnen, er worden nieuwe voetpaden gelegd en er komen fietsstroken op de weg. Er komen Kiss and ride stroken bij basisschool De Bunders, het zebrapad wordt verlegd en alles wordt 30km zone. De werkzaamheden zouden half november klaar zijn moeten zijn. Naar aanleiding van dit verkeersbesluit van de gemeente heeft Wijkraad de Bunders contact opgenomen met de Gemeente, omdat er plotseling afsluitingsborden verschenen op de Langedonk. Ons wijkraadslid maakte zich zorgen over de bereikbaarheid van de Watersteeg, die alleen aan de Langedonk een in- en uitgang heeft en over de ontsluiting aan de kant van de Busselbundersweg. De gemeente had de consequenties van de werkzaamheden doorgesproken met de facilitair manager van de Watersteeg. Toch is er naar aanleiding van de opmerking van de Wijkraad nog eens goed naar de situaties gekeken en is geconstateerd dat er geen problemen zouden hoeven ontstaan. Zo houdt Wijkraad De Bunders vinger aan de pols in De Bunders!

Werkzaamheden Spoordijk

De spoordijk (Duits Lijntje) wordt steeds bepalender als groene long in onze (deel-)wijk. Veel wandelaars kennen het natuurlijk al; het is een onderdeel van hun dagelijkse bewegingstraject. Oude natuur die door de beschermende ligging op de dijk kon blijven. Om dit stukje natuur bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen, worden in het voorjaar als alles ontluikt, begeleide natuurwandelingen gehouden. Gemeente en provincie hebben inmiddels aangegeven de status van dit gebied op te waarderen en op te nemen in een wandelroute met infoborden. Hier leer je meer over het verleden, want wat eens een snelle Europese hoofdverkeersader was, is nu een verstild stukje recreatie. Christ Raaymakers, coördinator werkgroep Spoordijk en wijkraadlid Jacques van Dijk zullen de in ruime mate aanwezige foto’s en teksten aanleveren aan de betreffende instanties.

Groenrenovatie Saffraan-, Kaneel-, Kerrie- en Komijnveld

In de vorige ‘Kijk in mijn wijk’, november 2018, is een verzoek tot groenrenovatie al door de aanwonenden afgegeven. De gemeente heeft het in juni opgepakt en het werk staat in het jaarprogramma 2021. Vervolgens is door de gemeente een plan uitgewerkt en dat is voorgelegd aan de leden van deelwijk de Bunders voor eventuele aanvullingen enz. Daarna is het plan met toelichting voorgelegd aan de direct aanwonenden voor eventuele vragen, opmerkingen, aanvullingen enz. Alle input is door de gemeente beantwoord en in eerste instantie besproken met de Wijkraadleden van de deelwijk. Daarna zijn de antwoorden doorgestuurd naar de bewoners. Na goedkeuring van de begroting ligt er nu een uitgewerkt plan dat in het voorjaar van 2022 zal worden uitgevoerd.