Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Infoavond woningbouw Bundersehoek

Het bestemmingsplan Bundersehoek is onherroepelijk gestart met de voorbereidingen voor de geplande woningbouw. Van Aalsburg projectontwikkeling en management nodigt omwonenden en wijkraad De Bunders uit om uitleg te geven over de stand van zaken en planning. Tijdens de avond zullen zij onder andere ingaan op de waterberging en (bouw)verkeer. Ook onderwerpen als verkaveling, fasering, planning start bouwrijp maken en start bouw zullen aan de orde komen.

Er zal geen informatie zijn over de woningen zelf en/of verkoopprijzen. Daar zullen zij te zijner tijd apart een verkoopmanifestatie voor organiseren.

Infoavond Bundersehoek
Datum: woensdag 12 juli
Locatie: Natuurtuin ’t Bundertje, Patrijsdonk 53a, Veghel
Tijdstip: 19.00 – 20.30 uur.