Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Infoavond woningbouw Bundersehoek

Woensdag 12 juli jongstleden organiseerde Van Aalsburg projectontwikkeling en management een informatieavond voor omwonenden en wijkraad De Bunders om uitleg te geven over de stand van zaken en planning met betrekking tot de Bunderse Hoek. Natuurtuin ’t Bunderje zat bomvol geïnteresseerden. Kees van Aalburg voerde het woord namens de ontwikkelaars. Namens de gemeente was Mark Weijers aanwezig. Aandachtspunten waren de waterberging, de route van het bouwverkeer, parkeren en communicatie.

Het bestemmingsplan Bundersehoek is onherroepelijk. Toch kwamen er vanuit de bewoners meerdere aandachtspunten waar men zich ongerust over maakte. Sommige vrezen bijvoorbeeld inkijk in hun tuin vanuit de nieuwbouwhuizen of kijken straks recht tegen een blinde muur aan. De opmerkingen werden genoteerd, maar in principe ligt het plan vast.
Tijdens de avond werd ingegaan op de waterberging en (bouw)verkeer. Ook onderwerpen als verkaveling, fasering, planning start bouwrijp maken en start bouw kwamen aan de orde. Er was geen informatie over de woningen zelf en/of verkoopprijzen. Dertig procent van de te bouwen woningen is sociale huur/koop.