Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuw bestuur

In het najaar van 2021 is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit (op de foto vrnl) Anja Eerdmans, deeltijdsecretaris, Janny Engelmoer, voorzitter, Theo Snelders, penningmeester en Suzan Vos, deeltijdsecretaris. Zij zullen de komende jaren de belangen van de wijk behartigen, samen met de wijkraadleden Jacques van Dijk, Arie Dijkhuizen, Ad Heerkens (De Velden), José van Diepen, Chris Croes (De Laren), Mary Otjens (De Weiden), Coby Plug, Marnix Sandman (De Donken). We namen afscheid van Piet Luijten, die zich bijna 20 jaar voor de wijk heeft ingezet!