Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuwbouw basisschool De Uilenbrink

In het jaarverslag van 2020 is aandacht besteed aan de nieuwbouw van basisschool De Uilenbrink en dan vooral om het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de school. Wijkraad De Bunders heeft geparticipeerd in een verbeterplan waarin fysieke maatregelen, gedragsmaatregelen en extra afspraken op elkaar zijn afgestemd. Op 16 mei 2021 is, na bijna 2 jaar, de nieuwe school in gebruik genomen. Een prachtig nieuw gebouw met een dito speelplein!
In de maanden ervoor zijn in de wijk werkzaamheden uitgevoerd om de fysieke verkeersmaatregelen te realiseren. Zo is er een 30 km-zone, borden met stop- en parkeerverboden, verhoogde kruisingsvakken, verbeterde fietsoversteken, een verbeterd fietspad naast de school, klinkers i.p.v. asfalt voor de school en een Kiss & Ride-strook. Door de school zijn er gedragsregels opgesteld voor ouders en kinderen en deze zijn op verschillende manieren gecommuniceerd. Dit was een goed voorbeeld van een constructieve samenwerking tussen school, ouders, gemeente en wijkraad met een positief resultaat. De geplande kijkavond in november 2021 is i.v.m. corona niet doorgegaan. Er komt nog een nieuwe datum.