Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Begrip voor werk aan Spoordijk

Al jaren wordt door de groep vrijwilligers hard gewerkt aan de spoordijk. De afscheiding op de spoordijk bestaat uit levend materiaal, waarbij rondom dood hout zorgt voor het bij elkaar houden. Dit dode hout rot op den duur weg en moet worden opgevuld met nieuwe takken. Nu vinden jongeren het materiaal ook interessant…., zij gebruiken het om elders boomhutten te maken. Dit levert vernielingen op. Dit leidt natuurlijk tot frustratie bij de vrijwilligers, die hun werk teniet gedaan zien worden.
In overleg met de gemeente wordt gekeken hoe dit te voorkomen; de jeugd op hun verantwoordelijkheid te wijzen en te laten beseffen waar zij eigenlijk mee bezig zijn. Er zijn al stappen gezet om in samenwerking met Natuurtuin ’t Bundertje educatieve wandelingen te houden om bewustwording te kweken bij jeugd. Ook wordt bekeken of er geen speciaal stuk voor de jeugd beschikbaar gesteld kan worden. Daar zou dan materiaal klaargelegd kunnen worden voor bijvoorbeeld het bouwen van hutten.
De àllereerste oriënterende stap is gezet. Leden van de wijkraad zijn met een vertegenwoordiger van OnsWelzijn gaan kijken naar een mogelijk geschikte plek. Vervolgens gaat Wijkraad De Bunders de wijkraad van ’t Ven, jeugdzorg en spoordijkvrijwilligers er bij betrekken. Samen zoeken we naar een oplossing zodat dit prachtige stukje natuur door iedereen naar tevredenheid gebruikt kan worden.