Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Platformbijeenkomst Wijk- en Dorpsraden

Op 18 april 2023 sloten wijkraadleden Theo Snelders en Laura Gevers aan bij de jaarlijkse Platformbijeenkomst Wijk- en Dorpsraden. Na een opening door o.a. wethouder Rik Compagne en beleidsmedewerker burgerparticipatie Ted van de Wijdeven werd in gemengde groepjes gestart met de serious game ‘Veerkrachdialoog’ van Het PON & TELOS.

De Veerkracht Dialoog, wat houdt dat in?
Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Het PON heeft hiervoor een zogeheten serious game ontwikkeld. Met dit spel kunnen bewoners en/of professionals met elkaar in gesprek over specifieke zaken die spelen in de buurt en zoeken naar nieuwe oplossingsrichtingen. Ieders mening hierbij is even belangrijk; jong of oud, arm of rijk, hoog- of laagopgeleid, al-lang-in-de-buurt-woners of nieuwkomers!
Het spel dwingt deelnemers dieper over een vraagstuk na te denken en écht te luisteren naar elkaar.
De methode leidt tot bewustwording: over wat sociale veerkracht is en hoe het kan worden versterkt of benut. En de betrokkenen worden gestimuleerd zelf met de resultaten aan de slag te gaan.

In het groepje van Laura zaten een buurtadviseur en leden van de dorpsraden Olland, Boerdonk en Erp. Stapsgewijs werd gekeken welke acties uitgezet zouden kunnen worden voor het zelf gekozen doel ‘meer vrijwilligers werven’, waarbij weer veel ideeën en inspiratie zijn uitgewisseld! Aan het einde was er nog alle ruimte om ook informeel verder te praten met een drankje en een hapje en zo weer nieuwe contacten te leggen.