Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Participatie-avond toekomstvisie 2023

In het theater van Schijndel organiseerde Gemeente Meierijstad een bijeenkomst met als titel ‘Participatie avond voor toekomstvisie 2035’. Doel van de avond was om na de fase van dromen nu meer duidelijkheid te krijgen over belangrijke onderwerpen waar de gemeente mee aan de slag zou moeten.

Wat willen we over 14 jaar in Meierijstad?
Hiervoor waren diverse personen uit Meierijstad uitgenodigd;  uit het verenigingsleven, bedrijfsleven, burgers, politici en ambtenaren. Wijkraad de Bunders was daarbij aanwezig. Vooraf heeft de Wijkraad aangegeven voor een tweetal onderwerpen graag in een gesprek te gaan. Ontmoeten en Leven en Energietransitie en Biodiversiteit/Natuur.

Na een introductie over het verloop van de avond  was het eerste onderwerp ‘Ontmoeten en Leven’. Met een zestal personen van verschillende pluimage is een goed gesprek geweest over hoe ontmoeten er uit zou moeten zien in 2035 en wat daarvoor nodig is. Ook het plan van De Gezonde Groene Wijk kwam daarbij aan de orde.   

Het tweede onderwerp, ‘Energietransitie en biodiversiteit’, kwam na de pauze. Hierbij is duidelijk de wens uitgesproken sneller en duidelijker een plan over de energietransitie in de Bunders te realiseren, een plan voor iedereen toegankelijk en betaalbaar met een gasloze oplossing. Ook is een belangrijke wens in Wijk De Bunders dat er meer biodiversiteit en natuur (groen) komt.

Burgemeester Kees van Rooij heeft in het slotwoord uitgesproken met alle ideeën aan de slag te gaan en er zeker op terug te komen zodra deze tot uitvoer komen.  Het was een vruchtbare avond.